h

Burgerinitiatief

De gemeente stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking en neemt waar nodig initiatief om goede (duurzame) ideeën van Hilversummers te koppelen aan personen en instanties die deze kunnen realiseren. Dat helpt om bewoners te betrekken bij het bestuur.

U bent hier