h

GEMEENTEBESTUUR

Herindeling

Gemeentelijke herindelingen leveren geen geld op maar kosten geld. Bovendien komt het bestuur verder van mensen af te staan. De SP is daarom tegen het fuseren van gemeenten tot één 'Gooistad'. Hilversum blijft Hilversum.

Over herindeling kan uberhaupt pas aan de orde zijn nadat de inwoners zich hierover heeft uitgesproken. De SP wil daarom éérst een raadplegend referendum onder de bevoling van Hilversum en de betrokken gemeenten. Pas daarna kan over herindeling worden gesproken.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente maakt afspraken met opdrachtnemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte en werkloze Hilversummers bij aanbestedingen. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao.

Lees verder

U bent hier