h

Werk

Werken moet lonen: Dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan, en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk.

Mensen in de bijstand mogen niet worden verplicht een tegenprestatie te leveren. Een tegenprestatie heeft alleen zin als het gaat om zinnige arbeid die bijdraagt aan ontwikkeling van het individu. De gemeente moet meer werk maken van het activeren van de groep die langdurig in de bijstand zit. Als een deel van deze mensen vrijwilligerswerk in de buurt kan doen is dat voor iedereen goed. Niet gedwongen, maar omdat het voor iedereen iets toevoegt. 

Re-integreren is niet vrijblijvend, onwil is geen reden om je aan arbeid te kunnen onttrekken.

Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Werklozen die aantoonbaar moeite hebben gedaan om een baan te vinden, maar daar niet in geslaagd zijn, kunnen worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als alternatief zouden zij zich maatschappelijk kunnen inzetten.

U bent hier