h

Welzijnswerk

Sociale basisinfrastructuur welzijnswerk is verantwoordelijkheid gemeente. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en voegtijdig (gezondheids) problemen te signaleren. Ruimte voor nieuwe aanbieders, bv. buurtverenigingen en coöperatieven.

U bent hier