h

Crisis opvang

Bed, bad, brood en medische zorg voor daklozen- en crisisopvang moet gegarandeerd worden. De (crisis)opvang moet extra kleinschalige opvangplekken krijgen. Ook in andere plaatsen in de regio moet extra maatschappelijke opvangcapaciteit komen.

U bent hier