h

ZORG, WELZIJN EN SPORT

Minima

Zorg, welzijn en minimabeleid vragen meer aandacht. Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen, met extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. 

Het vorige college bezuinigde op het sociaal domein en dat is onacceptabel. De inkomensgrens voor alle minimaregelingen moet terug naar 130% van het minimumloon.

Lees verder

Jeugdhulp

Wanneer jongeren een psychisch probleem hebben (zoals anorexia, angststoornissen maar ook ADHD) is de gemeente verantwoordelijk en moeten ze professionele hulp krijgen. 

Lees verder

Crisis opvang

Bed, bad, brood en medische zorg voor daklozen- en crisisopvang moet gegarandeerd worden. De (crisis)opvang moet extra kleinschalige opvangplekken krijgen. Ook in andere plaatsen in de regio moet extra maatschappelijke opvangcapaciteit komen.

Lees verder

Dagbesteding

Zorg en welzijn moet zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar zijn. Dagbesteding wordt laagdrempelig in de wijken georganiseerd waarbij samenhang kan worden aangebracht tussen zorg en welzijn. 

Lees verder

Mantelzorgondersteuning

De gemeente treft voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten, zoals een tegemoetkoming in de gemaakte kosten, uitbreiding van respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers en een mantelzorgcompliment

Lees verder

Opvoedondersteuning

Ouders moeten niet hoeven wachten, maar direct kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Tenslotte vragen zij niet voor niets om hulp. In de buurt moet laagdrempelige toegang tot opvoedingsondersteuning worden georganiseerd.

Lees verder

Gezondheidscentra

In iedere wijk zijn gezondheidscentra, zodat mensen zorg thuis kunnen organiseren. De ontwikkeling van woondienstencentra in wijken moet worden doorgezet. Zeker nu verzorgingshuizen sluiten.

Lees verder

WMO

Laagdrempelige initiatieven op het gebied van zorg en welzijn worden gestimuleerd op buurt- en wijkniveau. Inwoners die professionele nodig hebben worden geholpen volgens het concept: Één plan, één gezin, één regisseur. Eén dossier waarbij privacy en maatwerk centraal staan.

Lees verder

Eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen moet worden aangepakt door de maaltijdservice te koppelen aan vormen van ontmoeten in buurthuizen en wijkcentra. Aandacht voor praktische problemen zoals boodschappen doen, dierverzorging en vervoer dagjes uit.

Lees verder

Sport

Sporten is gezond en een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. Deelname aan sport moet dus vanuit meerdere overwegingen worden geborgd. Voor mensen met een laag inkomen zijn regelingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier