h

Mantelzorgondersteuning

De gemeente treft voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten, zoals een tegemoetkoming in de gemaakte kosten, uitbreiding van respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers en een mantelzorgcompliment

U bent hier