h

Thuiszorg in de buurt

SP-Hilversum wil dat ouderen en gehandicapten goede thuiszorg krijgen. Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. De marktwerking wordt gestopt en op termijn teruggedraaid. Thuiszorg moet laagdrempelig zijn zonder hoge eigen bijdrages. Voor mensen met een laag inkomen compenseren we zorgkosten. Inkopen via een PGB blijft voor alle vormen van zorg zolang de aanvrager hiermee kan omgaan. Salarissen van bestuurders en managers in de thuiszorg worden onder een cao gebracht en mogen een ministerssalaris niet overstijgen. We dringen de bureaucratie terug en verzetten ons tegen Haagse bezuinigingen.

U bent hier