h

Nieuws uit 2008

23 mei 2008

Het Landje

Vorig jaar werden we in de raadszaal verrast door mensen van Het Landje bij de Raafstraat. De gemeente had namelijk laten weten dat ze het door hun in gebruik genomen stukje grond terug moesten geven aan de gemeente. Dat was trouwens niet gisteren gebeurd, maar al jaren geleden. Er waren ook al procedures gevoerd bij de rechter die door de gemeente gewonnen waren. Er zat dus niets anders op, het Landje moest weg.

Lees verder
18 mei 2008

Procedureel geneuzel?

Deze week stond de benoeming van twee leden voor de Commissie bezwaarschriften op de raadsagenda. Dat is een onafhankelijke commissie waar inwoners van Hilversum bezwaar kunnen maken tegen allerlei besluiten die de gemeente heeft genomen. Per jaar behandelt de commissie zo’n 400 bezwaren.
Tot zover niets bijzonders. Als zittende leden uit een dergelijke commissies vertrekken, dan worden er nieuwe gezocht en benoemd door de gemeenteraad. Dat komt met enige regelmaat voor. Maar in dit geval was er iets geks aan de hand.

Lees verder
15 mei 2008

Half jaar hulpdienst

e SP Hilversum heeft sinds woensdag 26 september 2007 een wekelijks gratis spreekuur in buurthuis De Geus. Alle inwoners van Hilversum kunnen hier terecht wanneer zij bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, de weg kwijt zijn in procedures voor huur- of zorgtoeslag, of hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren. Behalve in de schoolvakanties zijn er elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur twee vrijwilligers aanwezig tijdens het spreekuur

Lees verder
13 mei 2008

Vertrek Judith Honig

Voor wie het reilen en zeilen van de Hilversumse SP een beetje volgt zal het geen verrassing zijn, onze afdelingsvoorzitter gaat ons verlaten. Judith reist al enige weken heen en weer tussen Den Haag en Hilversum en binnenkort gaat ze daar permanent wonen. Den Haag, dan denk je natuurlijk dat ze in de 2e kamer terecht is gekomen of dat ze Jan M. gaat opvolgen. Dat had best gekund, en misschien gebeurt dat ook nog wel eens, maar voorlopig is dat niet zo. Het is wel een man die haar naar Den Haag gelokt heeft, maar Jan M. was het niet, hij is zelfs niet eens lid van de SP…
Maar ja, liefde maakt blind zullen we maar zeggen.

Lees verder
1 mei 2008

Politiek cafe reSPons

Zondagmiddag 13 april werd in de bovenzaal van café Dudok het eerste politiek café van de SP gehouden. Het thema was milieu en duurzaamheid met als gast Eerste Kamerlid van de SP Eric Smaling. Hij werkt onder meer als hoogleraar Duurzame Landbouw, kinderboekenschrijver en was als EU-waarnemer in december 2007 getuige van de roerige verkiezingen en onlusten in Kenia.

Lees verder
29 april 2008

Stilte rond vliegveld

 Het was druk in Museum Hilversum. Op het programma stond een discussie over de plannen rond vliegveld Hilversum. Het idee is om van de drie banen er één te sluiten, zodat er in Wijdemeren woningen kunnen worden gebouwd op een plek waar nu vliegtuigen over vliegen. Om het vliegveld open te kunnen houden is het dan wel noodzakelijk om één van die twee overgebleven banen te verharden. Het debat was de zoveelste keer dat er in de afgelopen paar maanden over het vliegveld werd gesproken. Bijna iedereen heeft er inmiddels al van alles over gezegd. Volgens de één wordt het er alleen maar stiller van, volgens de ander zal horen en zien ons straks vergaan als we over de hei wandelen. De gemeenteraad van Hilversum heeft er tot nu toe nog helemaal niets over gezegd. Dat komt omdat het college nog geen standpunt heeft bepaald en omdat het college het ook nog niet nodig heeft gevonden om de raadsleden te informeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier