h

Nieuws uit 2005

30 november 2005

Onderzoek Bijstand : De stand van zaken

Ons onderzoek naar de bijstand is bijna klaar. Het heeft veel tijd gekost om de benodigde informatie boven tafel te krijgen, maar dankzij de medewerking van veel inwoners van Hilversum hebben we uiteindelijk toch een goed beeld kunnen krijgen van de situatie. In het kader van ons onderzoek hebben we ook gesproken met diverse medewerkers van sociale zaken en het hoofd van deze dienst. Wat ons daarbij in ieder geval opviel was de bereidwilligheid van deze mensen om met ons te praten over de manier waarop in Hilversum met bijstand en bijzondere bijstand wordt omgegaan.

Lees verder
11 november 2005

Geen geld voor chronisch zieken

De gemeente heeft een half miljoen over, maar een extra bijdrage aan chronisch zieken zit er dit jaar niet in, het geld gaat op aan andere zaken. De gemeenteraad heeft gisteren wel besloten tot een onderzoek naar armoede in Hilversum. Dat lijkt ons eerlijk gezegd zonde van het geld. Zelfs wethouder van de Brink heeft al meerdere keren aangegeven dat de armoede in Hilversum stijgt en dat het niet lukt om daar iets aan te doen. Ophouden met praten en onderzoeken, het wordt tijd dat er echt iets gebeurd! 

Lees verder
10 november 2005

Toch vertrekcentum op Crailo?

In het voorjaar van 2004 had minister Verdonk plannen om op Crailo, waar het asielzoekerscentrum net was verdwenen, een vertrekcentrum in te richten. Ze heeft daarover onder andere met Laren en Hilversum gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk heeft de minister besloten het niet te doen, omdat de eisen die met name door Hilversum werden gesteld, haar te hoog waren. De eisen van Hilversum gingen toen overigen voornamelijk over het beschikbaar stellen van meer politieagenten. De SP Hilversum heeft zich steeds tegen de komst van zo'n vertrekcentrum verzet, op de actiepagina over asielzoekers op deze website kunt u daar meer over lezen. Nu heeft de minister een nieuwe list bedacht om Hilversum toch met een vertrekcentrum op te zadelen. Ze praat nu alleen met de gemeente Laren omdat het deel van het terrein wat ze wil gebruiken uitsluitend op het grondgebied van Laren ligt. Wij zijn aangenaam verrast dat allerlei Hilversumse politieke partijen zich nu toch op inhoudelijke gronden tegen zo'n vertrekcentrum uitspreken.

Lees verder
5 november 2005

Gemeenteraad 2006: De SP doet mee!

De SP Hilversum gaat in 2006 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum. Op deze pagina vind u ons verkiezingsprogramma en de eerste vijf kandidaat gemeenteraadsleden die voor de SP Hilversum op de lijst staan. Ons programma heeft de titel "Bereikbaarheidsplan voor de Hilversumse politiek". Daar zitten meerdere gedachten achter. Het is een knipoog naar de bereikbaarheidsplannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt om Hilversum beter bereikbaar te maken voor de auto. Wij denken dat het tijd wordt om de politiek weer bereikbaar te maken voor de inwoners van Hilversum. Ook voor de bereikbaarheid van Hilversum kiezen wij andere oplossingen dan meer asfalt. Tot slot denken we dat de in ons programma genoemde uitgangspunten en voorstellen een bereikbaar ideaal verwoorden.

Lees verder
30 oktober 2005

Verdeel en heers in de Elektrobuurt

In de Gooi en Eemlander van 19 oktober stond een stukje over de voorgenomen sloop van de Elektrobuurt. De directeur van Gooi en Omstreken zegt daarin dat hij van verzet weinig merkt. Tot op dit moment heeft hij nog geen tijd gehad om met bewoners of bewonersgroepen te praten. Hij constateert echter wel dat er in de buurt verschillend gedacht wordt over de plannen. Ja, nogal wiedes!

Lees verder
30 oktober 2005

Het is verkiezingstijd...

Verkiezingen brengen het slechtste in politieke partijen naar boven. Er worden vaak (te) grote woorden gebruikt en geen middel wordt geschuwd om andere partijen in diskrediet te brengen. De SP Hilversum heeft zich sinds haar oprichting op het standpunt gesteld dat we daar niet aan mee willen doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier