h

Nieuws uit 2013

30 december 2013

SP-Hilversum Lijstduwer Arjo Klamer stelt zich voor

Econoom Arjo Klamer is professor in de economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is hij lijstduwer voor de SP-Hilversum. Maar wie is Arjo en waar houdt hij zich mee bezig? Een interview met Arjo Klamer.

Lees verder
24 december 2013

Rechter: Afspraak is Afspraak, Vivium mag niet loondumpen

Bij de start van de aanbesteding voor de thuiszorg in Hilversum en de en de andere gemeenten in het Gooi heeft de SP voorgesteld om niet alleen een redelijke vaste prijs per uur af te spreken, maar ook vast te leggen welk bedrag minimaal naar de medewerkers zou moeten gaan. Zo wordt gegarandeerd dat belangrijk werk naar behoren wordt betaald en dat managementkosten niet de overhand nemen. Dat SP-voorstel werd overgenomen. 

Lees verder
15 december 2013

SP in actie voor openbare toiletten op de markt tijdens politiek café in de Vorstin

Op dinsdag 10 december was er een politiek café in de Vorstin. Hilversumse politici gingen met elkaar het gesprek aan over de Hilversums gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De SP-Hilversum `overviel` de politici met de stelling: De Hilversumse markt heeft dringend behoefte aan openbare (invalide) toiletten op de markt. De aanwezige politici waren het roerend met de SP eens en plaatsen hun handtekening op een door de SP meegebrachte WC-pot.  Bekijk hier hoe dat gegaan is.

Lees verder
6 december 2013

Een toilet voor iedereen!

Al jaren vraagt het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken aandacht voor het plaatsen van openbare invalidentoiletten in Hilversum, want rolstoelers en scootmobielrijders moeten, net als andere mensen, ook wel eens naar de WC. Om hun vraag voor een openbaar invalidentoilet te steunen verzamelde de SP-Hilversum  handtekeningen op de Hilversumse markt. En wel op een pot toiletpot. Deze toiletpot wordt op woensdag 11 december om 10 uur geplaatst als toegankelijk toilet op de Oude Torenstraat nabij het postkantoor.

Lees verder
27 november 2013

Nu de jeugdzorg slopen? Ik dacht het niet!

Woensdag 27 november bespreekt de gemeenteraad van Hilversum een stuk over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Wat de SP Hilversum betreft gaat dit stuk onmiddellijk van tafel. Het nu beslissen over het raadsvoorstel over het transitiearrangement jeugdzorg sloopt de jeugdzorg zonder dat er enige visie en duidelijkheid over budgetten aan ten grondslag ligt. Niets voor niets waarschuwen de jeugdzorgorganisaties de gemeenteraad over de continuïteit en kwaliteit van zorg aan jeugdigen. Nu beslissen betekent dat we beslissen om de jeugdzorgorganisaties met de rug tegen de muur te zetten en dat is niet nodig en ook niet waar de SP voor zal kiezen.

Lees verder
19 november 2013

SP bezorgd over hoe gemeente omgaat met privacygevoelige gegevens

Gemeenten, het  UWV en de Sociale Verzekeringsbank wisselen voor de uitkeringsverstrekking, handhaving en bijvoorbeeld re-integratiedoeleinden persoonsgegevens uit via een speciaal netwerk (Suwinet). De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rapport gemaakt over het veilig gebruik van dit systeem. Het gaat daarbij niet of technische veiligheid, maar over de afspraken, organisatie, en toezicht op dat gebruik.  Wat blijkt? Hilversum  voldoet slechts aan één van de gestelde normen. En dat stelt de SP-fractie niet gerust. Zeker niet in het licht van de verdergaande samenwerkingsplannen in het sociaal domein. Want met de uitvoering van de jeugdwet, de WMO en de participatiewet zullen de gemeenten over nog meer en nog gevoeliger persoonsgegevens beschikken dan nu al het geval is. Zijn privacy gevoelige gegevens wel veilig in de handen van onze en andere (regio) gemeenten? Hoe gaat de gemeente werken aan verbeteringen en waarborgen om de privacy van inwoners te beschermen?

Lees verder

Pagina's

U bent hier