h

Nieuws uit 2007

30 december 2007

Sociale zekerheid voor jongeren gehalveerd

Het kabinet heeft vlak voor het kerstreces nog een belangrijke besluit genomen. Ze heeft de beleidsvisie op de leerwerkplicht voor jongeren vastgesteld. Kern is dat er een wet wordt voorbereid waarin staat dat jongeren tot 27 jaar geen recht meer zullen hebben op bijstand. Ze krijgen een leerwerkplicht.
Het kabinet gaat ervan uit dat "een verdere aanscherping van de plichten nodig is om de sociale zekerheid betaalbaar te houden." Waar kunnen we de regels scherper maken om zo minder kosten te maken?

Lees verder
29 december 2007

Hilversum krijgt nieuw poppodium

Tijdens de raadsvergadering van 6 december is opnieuw beslist over het nieuwe poppodium voor Hilversum, de Vorstin. Dat was noodzakelijk geworden doordat de kosten voor dit bouwproject fors hoger bleken uit te komen dan vooraf door twee onafhankelijke bureaus geraamd. De SP vindt een poppodium van groot belang voor Hilversum en heeft ingestemd met een extra krediet van 2,5 miljoen.

Lees verder
18 december 2007

Liever politiek dan zorg

Vorige week was er een bijeenkomst van de gemeenteraad en de Raad van Bestuur van Tergooi Ziekenhuizen. Wij waren erg benieuwd wat daar op tafel zou komen. Dat was eerlijk gezegd behoorlijk teleurstellend, en niet alleen door de houding van Tergooi, maar zeker ook door de manier waarop een deel van de raad met de materie om ging.

Lees verder
17 december 2007

Geld als water

Vorige week maandag stond ik in een tuinkamer te genieten van een kopje lindebloesemthee met een gebakje. Ik keek uit op de mooi aangelegde tuin van Kasteel Vanenburg in Putten. Naast mij praatte de wethouder Lieberwerth uit Baarn met één van de twee directieleden van waterbedrijf Vitens en zijn financiëel adviseur. Het ging over het solvabiliteitsniveau van de onderneming en de mogelijk verdere verlaging van de watertarieven. Hij geeft zijn aandeelhouderschap goed inhoud. Voordat de vergadering in de zaal zou beginnen, won hij al nadere informatie in.

Lees verder
13 december 2007

De Cocon

Dinsdagavond waren bewoners uit de Bloemenbuurt bij de vergadering van de commissie welzijn om in te spreken over de situatie rond de Cocon. Aan de Neuweg wordt namelijk een nieuw gebouw neergezet voor de opvang van daklozen, eind april is het gebouw klaar en gaat het open. De buurt is niet blij met die daklozenopvang in de buurt. Ze vinden dat ze al genoeg van dit soort zaken (zoals de Vluchtheuvel bijvoorbeeld) in de buurt hebben en ze vinden de plek, recht tegenover een grote kinderspeelplaats, vragen om moeilijkheden. De buurt dringt er al een tijdje bij de raad op aan om opnieuw naar hun beslissing, die al tien jaar geleden is genomen, te kijken. Zij vinden dat de situatie op veel terreinen veranderd is en dat het risico voor hun kinderen nu veel te groot is geworden. Kees Schaap, journalist van Zembla, woont ook in de Bloembuurt. Onder zijn bezielende leiding is er een buurtgroep gevormd en wordt het protest nieuw leven in geblazen.

Lees verder
9 december 2007

Parkeren in het centrum

De SP heeft het niet zo op openbare parkeergarages in het centrum. De reden daarvoor is eenvoudig. Parkeergarages trekken auto's aan. En die kunnen we simpelweg niet voldoende verwerken op de relatief smalle wegen van Hilversum. Daarom ook zet dit college in op verbeterd (en gratis) openbaar vervoer en betere bereikbaarheid van het centrum per fiets. Daarmee is het probleem van de auto in het centrum natuurlijk niet opgelost. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat door deze maatregelen er plotseling geen auto meer in het centrum komt. Daar komt nog bij dat we op dit moment flink wat parkeergarages in het centrum van Hilversum hebben staan. Die garages zijn belangrijk voor de economie van Hilversum. De markt, om maar een voorbeeld te noemen, kan niet bestaan als er in de buurt onvoldoende parkeerplaatsen zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier