h

Parkeren in het centrum

9 december 2007

Parkeren in het centrum

De SP heeft het niet zo op openbare parkeergarages in het centrum. De reden daarvoor is eenvoudig. Parkeergarages trekken auto's aan. En die kunnen we simpelweg niet voldoende verwerken op de relatief smalle wegen van Hilversum. Daarom ook zet dit college in op verbeterd (en gratis) openbaar vervoer en betere bereikbaarheid van het centrum per fiets. Daarmee is het probleem van de auto in het centrum natuurlijk niet opgelost. Het zou naïef zijn om te veronderstellen dat door deze maatregelen er plotseling geen auto meer in het centrum komt. Daar komt nog bij dat we op dit moment flink wat parkeergarages in het centrum van Hilversum hebben staan. Die garages zijn belangrijk voor de economie van Hilversum. De markt, om maar een voorbeeld te noemen, kan niet bestaan als er in de buurt onvoldoende parkeerplaatsen zijn.

Op dit moment wordt onderzocht of het bouwen van een nieuwe parkeergarage onder het marktterrein betaalbaar is. Er komt nieuwe bebouwing aan de randen van het terrein waar in ieder geval ondergrondse parkeerplaatsen voor gemaakt worden, dan lijkt het een kleine moeite om er een paar honderd extra plaatsen te graven voor marktbezoekers. De SP is daar geen voorstander van. Wij vinden dat we dat geld beter kunnen inzetten voor extra verbeteringen in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld meer en betere fietsparkeerplaatsen. Dat is beter voor de bereikbaarheid van het centrum, en nog beter voor het milieu ook. Laten we de markt daarmee dan maar barsten? Zeker niet! De SP heeft de afgelopen periode een klein onderzoekje gedaan naar het gebruik van parkeerplaatsen in de omgeving van de markt. Daarbij viel onmiddellijk op dat parkeergarage Silverpoint slecht gebruikt wordt. Wij zijn er op verschillende momenten wezen kijken, en zelfs op de zaterdag voor sinterklaas, toch een dag met topdrukte, waren er rond 13.30 uur nog zo'n honderd vrije plaatsen. Nou is Silverpoint ook een beetje een lastige garage. Hij lijkt ideaal als je vanuit de richting Bussum komt, maar is dat niet. Je komt op zo'n 50 meter van die garage de ring op, maar vanwege het eenrichtingsverkeer op de ring, moet je die eerst helemaal rond. En dat is geen pretje op zaterdagmiddag. De SP heeft tijdens de gemeenteraad van 7 november een motie ingediend om die garage zo snel mogelijk beter bereikbaar te maken door een paar simpele verkeerskundige ingrepen. Het college heeft die motie overgenomen en toegezegd dat de bereikbaarheid van Silverpoint rond de zomer van 2008 wordt verbeterd, met name voor de bezoekers vanaf de kant van Bussum. 

Daarmee hoopt de SP een eenvoudige maar belangrijke bijdrage geleverd te hebben aan het beter bereikbaar maken van de markt zonder dat we een nieuwe parkeergarage hoeven te bouwen. En,ook niet onbelangrijk, het verkeer op de rest van de ring zou er nog wel eens door kunnen afnemen ook. Wij weten dat er nog meer onbenutte parkeerruimte in en bij de Hilversumse centrumring beschikbaar is.Zo zijn er nog zo'n 80 ongebruikte plekken op het dak van de voormalige BCC (tegenwoordig Steengoed) op de Zeedijk en is er ook nog capaciteit beschikbaar in de garage onder het Teleacgebouw (naast het station). We moeten maar eens gaan nadenken of en hoe we ook die plaatsen kunnen gebruiken. 

 Lees ons eerdere stuk over parkeren bij de markt

U bent hier