h

Nieuws uit 2007

30 juni 2007

Zorg: Innovatief en onbetaalbaar?

In de Gooi en Eemlander van dinsdag 26 juni was te lezen dat de negen gemeenten van het Gewest Gooi en Vechtstreek de zorg hebben gekozen als één van de speerpunten van hun economisch beleid. Ze gaan op innovatieve wijze werk maken van de zorg.

Lees verder
28 juni 2007

Winkelcentrum Kerkelanden

Er zijn plannen om het winkelcentrum Kerkelanden op te knappen en uit te breiden. Daarbij zouden ook de woningen op en bij dat winkelcentrum flink verbeterd moeten worden. Na gesprekken met de eigenaar (een projectontwikkelaar) en de buurt heeft het college in de commissievergadering van vorige week de randvoorwaarden voor die opknapbeurt toegelicht. De gemeenteraad zal uiteindelijk begin juli beslissen of ze met die randvoorwaarden akkoord gaat.

Lees verder
27 juni 2007

Inventarisatie SP: Fors tekort aan fietsenrekken op stations

Uit onderzoek van de SP blijkt dat op veel stations een dringende behoefte is aan extra fietsenrekken. Op de helft van de onderzochte stations zijn nu al te weinig stallingen, met de verwachte reizigersgroei zal dit aantal snel oplopen. De SP vraagt donderdag aan verkeersminister Eurlings om snel meer voorzieningen te treffen.

Lees verder
26 juni 2007

Uitslag OV enquete

De afgelopen weken heeft de SP Hilversum een enquête gehouden over de wensen van Hilversummers als het gaat om het busvervoer. Er waren twee belangrijke redenen om die enquête te houden. Op de eerste plaats was dat het feit dat de gemeente Hilversum enige invloed heeft op de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Daar valt hier meer over te lezen. De tweede reden is dat het college in de zomernota (die begin juli in de gemeenteraad wordt behandeld) voorstelt om structureel extra geld uit te trekken voor gratis of beter openbaar vervoer in Hilversum.

Lees verder
20 juni 2007

Fietsvriendelijk?

Afgelopen maandag (18 juni) hebben we de wethouder gevraagd naar de situatie rond het handhaven van fietsparkeren op station sportpark (lees hier waarom). De wethouder liet weten dat hij het met ons eens was, strenger handhaven kan pas als er genoeg plekken zijn. Wij zijn natuurlijk blij dat de wethouder het met ons eens is, maar zijn toch een beetje ongerust. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog wat er nu gaat gebeuren. Stopt het handhaven zoals het nu plaats vindt of wordt het alleen niet strenger? Wie gaat die extra plaatsen aanleggen?

Lees verder
19 juni 2007

Uitslag enquete Hilversumse Meent

G2 of G4? De bewoners van de Hilversumse Meent hebben via een enquête, georganiseerd en verzorgd door vele vrijwilligers, laten weten dat ze bij Hilversum willen blijven horen. De hoge respons (45%) en het feit dat slechts 1% aangeeft dat het hen niet uitmaakt met welke gemeente de Hilversumse Meent moet samengaan naar aanleiding van de eventuele gemeentelijke herindeling, geeft aan dat de betrokkenheid van de inwoners van de Meent met dit onderwerp groot is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier