h

Nieuws uit 2008

30 december 2008

Een gezond 2009?

Alle leden van de Tweede Kamer vinden volgende week een kaart in hun postvakje met de vraag: "Een gezond 2009?" De kaartenactie is een nieuwe gezamenlijke stap in de actie de SP en PvdA in Hilversum voeren voor het behoud van fatsoenlijke zorg. De kaart is bedoeld om opnieuw aandacht te vragen voor de dreigende verdwijning van Ziekenhuis Hilversum. PvdA en SP vragen de Kamerleden om het voor ziekenhuizen aantrekkelijk te maken om zorg op meer plaatsen te leveren. Ze dringen aan op 'Zorg bij mensen in de buurt, kleinschaligheid'

Lees verder
19 december 2008

Zijn kopers slimmer dan huurders?

Op de website van Dudok Wonen is in de rubriek Nieuws van 15 december een opmerkelijk bericht te vinden. Er wordt gemeld dat het kopen van woningen door voormalige huurders een positief effect heeft op die ex-huurders. Ze worden er 'slimmer' van en het levert financiële vooruitgang op. Dat heeft Dudok niet zelf bedacht, het is het resultaat van een onderzoek van de TU in Delft dat in opdracht van het SEV (die ook het beruchte Huur op Maat heeft bedacht) is uitgevoerd.

Lees verder
18 december 2008

Huur op maat [2]

In ons eerste stukje over Huur op Maat zijn we ingegaan op gevolgen die dat systeem kan hebben. Wij vinden die gevolgen zo ernstig dat we de wethouder er een hele serie schriftelijke vragen over hebben gesteld. De antwoorden op die vragen verwachten we in januari. In dit stukje gaan we wat dieper in op de financiële gevolgen van Huur op Maat. Het maken van de berekeningen viel nog niet mee, want de internetpagina waarop iedereen kan uitrekenen wat het voor hem of haar betekent om in zo'n huis te gaan wonen (en dat zijn straks alle woningen in Noord en Oost), is ondanks de belofte van de corporaties, nog niet beschikbaar.

Lees verder
11 december 2008

Huur op maat

Op 1 februari wordt er in Hilversum gestart met een experiment onder de titel 'Huur op Maat'. In het kort komt het er op neer dat woningcorporaties hun huurprijs (voor nieuwe huurders) verhogen, maar de huur vervolgens aanpassen op basis van het inkomen van de huurder. Volgens de corporaties heeft dat tot gevolg dat meer huizen bereikbaar worden voor mensen met een laag inkomen. Die hoeven voor een relatief duur huis immers minder huur te betalen. De SP vindt het een aardige gedachte, maar er zitten een paar belangrijke minpunten aan.

Lees verder
7 december 2008

93 Hilversummers bij voedselbank

Gisteren las ik in de Gooi- en Eemlander het volgende over de voedselbank: "In Hilversum is er sprake van een toename. Hier groeide het aantal cliënten van 73 naar 93, een stijging van bijna dertig procent. Deze toename werd veroorzaakt doordat de Voedselbank in Hilversum grotere bekendheid heeft gekregen. Dit komt onder andere door wethouder Walters. Zij heeft alle uitkeringsgerechtigden een brief gestuurd met informatie van de Voedselbank."

Lees verder
4 december 2008

De SS Zonnestraal [2]

In een eerder stuk schreven we al dat Hilversum zijn eigen affaire “Vogelaar” lijkt te hebben. Bij Landgoed Zonnestraal, aangekocht door woningcorporatie de Alliantie, lijkt in ieder geval iets soortgelijks aan de hand. Ook hier gaat het om een woningcorporatie (De Alliantie) die geld van huurders gebruikt om projectontwikkelaar te kunnen spelen. En ook hier was het de bedoeling, net als de bij kwestie waar minister Vogelaar uiteindelijk over gestruikeld is, om ook andere investeerders te vinden. En ook hier is dat nog niet zo goed gelukt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier