h

Nieuws uit 2008

24 juli 2008

Betaalbare woningen zijn de oplossing

 Het planbureau voor de leefomgeving heeft een rapport uitgebracht waarin nog eens helder wordt gemaakt wat iedereen die in het Gooi woont of een woning zoekt allang weet: Starters komen in het Gooi niet aan de bak en de kans op een ander huis als je wilt verhuizen is nergens in Nederland kleiner dan bij ons. Zoals de kop in de Gooi en Eemlander van dinsdagduidelijk maakte, dat is rampzalig. Rampzalig voor met name starters, jonge gezinnen en mensen die minder uit kunnen geven aan huur. Een betaalbare woning in Hilversum is nauwelijks te vinden.

Lees verder
21 juli 2008

Van 0 naar 100 in 5 seconden

Vlak voor de zomervakantie heeft het kabinet een belangrijk besluit genomen: er is besloten dat minister Eurlings kan starten met de voorbereidingen voor het kilometerheffingssysteem. Om alle technische systemen die daarvoor nodig zijn te laten maken is 167 miljoen(!) vrijgemaakt

Lees verder
11 juli 2008

Kritiek op het college

Als coalitiepartij in Hilversum kom je soms in merkwaardige situaties terecht. De afgelopen periode schreven clubs als Leefbaar Hilversum en de VVD steeds vaker over hun constatering dat de SP deze coalitie in een ”ijzeren houdgreep” heeft (lees hier en hierbijvoorbeeld). De SP maakt volgens hen de dienst uit in Hilversum. Tegelijkertijd verwijten andere coalitiepartijen ons dat we dit college steeds maar weer in diskrediet brengen (lees hier). Volgens mij kunnen die twee dingen niet samengaan. Als wij hier de dienst uit zouden maken, dan is er geen reden voor kritiek op het college. Gelukkig is de werkelijkheid dan ook anders.

Lees verder
8 juli 2008

Wie bepaalt het nieuws

In één van de laatste vergaderingen voor de zomer is ingestemd met een verzoek van wethouder Rensen om een onderzoek te doen naar een nieuwe lokale omroep. Dat was nodig, omdat de raad begin dit jaar heeft besloten de subsidie aan TV Hilversum stop te zetten. De raad vond het beleidsplan van TV Hilversum en hun plannen voor de toekomst niet goed genoeg om daar nog subsidie aan te geven. En nu lag er dus een plan voor een onderzoek naar een nieuwe lokale omroep. De SP stemde als enige tegen het voorstel van de wethouder.

Lees verder
29 juni 2008

Het geheim van de thuiszorg

Binnenkort vind er weer een nieuwe aanbesteding plaats voor de WMO. Het gaat dan om een aanbesteding voor de werkzaamheden die we allemaal kennen als de thuiszorg. Afgelopen jaar heeft dat in Nederland tot enorme problemen geleid.

Lees verder
27 juni 2008

Pinetum Blijdenstein gratis

Hilversum is een stad van bomen. Bijna iedere straat in Hilversum kent zijn eigen bomensoort. En zo hoort het natuurlijk ook in een stad die zich inspant om dit jaar de groenste stad van Nederland te worden. Hilversum beschikt ook over een prachtige tuin met een uitzonderlijke collectie van onder andere coniferen. Zo uitzonderlijk, dat ze als één van de belangrijkste in de wereld wordt gezien. Ook vele rhododendrons zijn er te vinden. Dit zogenaamde “Pinetum” ligt aan de van der Lindenlaan in Hilversum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier