h

Nieuws uit 2008

22 juni 2008

Hilversum in gesprek

Zaterdag 21 juni was er een bijeenkomst met de titel “Hilversum in gesprek”. Een conferentie die een begin van een antwoord moest zijn op de vraag hoe inwoners van Hilversum meer betrokken kunnen worden bij bouw- of andere projecten in hun omgeving. De voorbereiding van de bijeenkomst was in handen van een werkgroep bestaande uit mensen van de gemeente, woningcorporaties en bewonersverenigingen. Zij hadden met elkaar naar negen projecten uit het verleden gekeken en gesprekken gevoerd met allerlei mensen die daarbij betrokken waren geweest.

Lees verder
20 juni 2008

ZO-Krant in de Riebeeck

De SP Hilversum is in de wijk Riebeeck begonnen met het aanbieden van de ZO-krant. Samen met het SP-Kamerlid Hans van Leeuwen brachten vrijdagmiddag 6 juni een aantal SP’ers de nieuwe ZO-kranten bij de mensen langs. Dit gebeurde in het kader van de SP-actie “Buurten in de Buurt”, het grootste wijkonderzoek in Nederland.

Lees verder
15 juni 2008

CDA ziet niets in Solidariteit

Afgelopen donderdag was de eerste behandeling van de zomernota in De Discussie. Raadsleden kunnen dan vragen stellen aan het college en met elkaar in gesprek, voorafgaand aan de behandeling in de raad op 26 juni. In die vergadering gebeurde iets geks. Het college besloot om een belangrijk onderdeel van de zomernota min of meer in te trekken. Dat gebeurt al niet vaak, en als het dan gebeurt, dan is het normaal gesproken als gevolg van een motie in een raadsvergadering. Wat is er aan de hand?

Lees verder
14 juni 2008

Vliegveld Hilversum

Vorige week was het eindelijk zover, er kwam een voorstel van het college over vliegveld Hilversum naar aanleiding van de plannen voor woningbouw op Ter Sype. De vraag die voor ligt is eenvoudig. Wijdemeren wil enige honderden woningen bouwen op Ter Sype, maar dat kan alleen als één van de drie banen van vliegveld Hilversum verdwijnt of wordt veranderd. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in deze regio en Wijdemeren wil juist die gaan bouwen. Voorwaarde die Hilversum stelt is wel dat de geluidsbelasting voor de inwoners van Hilversum niet of nauwelijks mag toenemen.

Lees verder
4 juni 2008

Buurten in de Buurt

 Onder deze naam wordt door de SP in het hele land het grootste buurtonderzoek ooit gehouden. Leden van de SP gaan de komende maanden samen met raadsleden en leden uit de 1e en 2e kamer huis aan huis aanbellen om de bewoners een exemplaar van ZO, de grootste gratis krant van Nederland, aan te bieden. Aanstaande vrijdag 6 juni zullen SP leden, SP-ers uit de gemeenteraad en Hans van Leeuwen, 2e kamerlid voor de SP, in de Riebeeck huis aan huis aanbellen om te vragen hoe bewoners tegen hun buurt aankijken.

Lees verder
29 mei 2008

Zomernota 2008

Eind juni is in de gemeenteraad budgetrapportage en de zomernota besproken. Kort gezegd gaat de budgetrapportage in op de behaalde resultaten van vorig jaar en geeft de zomernota een vooruitblik op de plannen van de gemeente voor het komende jaar. Natuurlijk gaat dat voor een belangrijk deel over geld. Maar wat ons betreft moet het ook gaan om ambities en ideeen voor Hilversum. Hilversum moest socialer en beter. Is dat de afgelopen tijd een beetje gelukt? En hoe hoe gaat dat het komende jaar? Daar gaat het over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier