h

Nieuws uit 2011

18 december 2011

Plaatsen maatschappelijke opvang gehandhaafd

Mensen die onderdak en begeleiding nodig hebben en gemotiveerd zijn om actief aan hun eigen hulpverlening te werken kunnen terecht bij één van de dependances van de Vluchtheuvel in Hilversum. Zij kunnen daar rekenen op sociale dienstverlening, crisisinterventie en persoonlijke begeleiding en veelal biedt het begeleid wonen een opstap naar zelfstandig wonen of een andere vorm van begeleid wonen. De SP is voorstander van deze voorzieningen omdat deze mensen echt op weg helpen.

Lees verder
15 december 2011

Ergernissen Langgewenst

Een van de senioren van de flat aan het marktterrein/Langgewenst kwam enkele weken terug bij de SP marktkraam haar ergernissen met ons delen. Overlast van luidruchtige jonge mensen, wildplassen bij de privé parkeergarage, zwerffietsen en rotzooi in de plantsoenen. Maar bovenal voelde ze zich niet gehoord en geholpen door gemeente, politie en woningbouwvereniging.

Lees verder
9 december 2011

SP Hilversum: Strijdbaar en solidair

De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten van tafel. Net als de invoering van de gezinstoets en het uitsluiten van jongeren voor een uitkering. Ook in Hilversum en omstreken zien we dat de gevolgen van landelijke bezuinigingen een flinke weerslag hebben op gemeentelijke begrotingen en daardoor op mensen die het meest kwetsbaar zijn. 
Let wel... op sommige vlakken kan de gemeente andere keuzes maken maar daarover later meer op deze site.

Lees verder
20 november 2011

SP pleit voor volksfeest

 Na vier mislukte edities trekt de Hilversumse gemeenteraad de stekker uit de Dag voor de Democratie. In plaats daarvan komt er een jaarlijks ’volksfeest’, gekoppeld aan bijvoorbeeld het multicultifestival of het zomerfeest in Kerkelanden. Zo kopte de Gooi en Eemlander vorige week.

Lees verder
12 november 2011

Minima Effect Rapportage

Steeds meer mensen kampen met financiële problemen en het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening stijgt. Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van het Hilversums minimabeleid is op de inkomens van de mensen die daar gebruik van maken heeft de SP in de discussie van 26 oktober j.l. aan de wethouder Sociale zaken voorgesteld om te gaan werken met de Minima-effectrapportage (MER)

Lees verder
9 oktober 2011

SP Hilversum kiest nieuw bestuur

Afgelopen 9 oktober kwamen de leden van de SP afdeling Hilversum bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de ALV spraken we over de koers van de afdeling, zijn bestuursleden (her) benoemd en is besloten over praktische zaken zoals de begroting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier