h

Wie bepaalt het nieuws

8 juli 2008

Wie bepaalt het nieuws

In één van de laatste vergaderingen voor de zomer is ingestemd met een verzoek van wethouder Rensen om een onderzoek te doen naar een nieuwe lokale omroep. Dat was nodig, omdat de raad begin dit jaar heeft besloten de subsidie aan TV Hilversum stop te zetten. De raad vond het beleidsplan van TV Hilversum en hun plannen voor de toekomst niet goed genoeg om daar nog subsidie aan te geven. En nu lag er dus een plan voor een onderzoek naar een nieuwe lokale omroep. De SP stemde als enige tegen het voorstel van de wethouder.

Pluriformiteit
Willen wij dan geen lokale omroep? Natuurlijk wel, maar het plan dat de wethouder hier presenteerde beviel ons niet. De belangrijkste reden daarvoor was wat met een mooi woord de “pluriformiteit” van de pers wordt genoemd. Daarmee wordt simpel weg bedoeld dat het goed is als er verschillende nieuwsbronnen zijn. Ieder verhaal heeft tenslotte vele kanten en iedere journalist kijkt op een andere manier naar een verhaal. De SP hecht grote waarde aan die pluriformiteit. Wij zouden niet willen dat er slechts één televisiejournaal of slecht één krant is. En dat dreigt in Hilversum te gebeuren als de plannen van de nieuwe omroep in zijn huidige vorm door gaan. 

De situatie in Hilversum 
Even in het kort een beeld van de huidige situatie in Hilversum: We hebben de Gooi en Eemlander, eigendom van de Telegraaf. Dan is er de Gooi en Eembode, die is eigendom van de Telegraaf. Verder is er nog de Woonbode. Eigendom van de Telegraaf. Ook alle bijbehorende websites behoren tot het Telegraaf concern. Vorige maand nog dreigde de Gooi en Eemlander totaal op te gaan in de Telegraaf, dat is op het laatste moment niet doorgegaan, maar er komt wel een nauwere samenwerking met de Gooi en Eembode. Meer van hetzelfde nieuws dus. 

TV Hilversum
Tot slot hebben we dan nog TV Hilversum. Die is geen eigendom van de Telegraaf maar opereert onafhankelijk. De nieuwe omroep, die dus in de plaats gaat komen van TV Hilversum, gaat straks nauw samenwerken met de Gooi en Eemlander. Dat gaat zelfs zover, dat de nieuwsstudio in het gebouw van de Gooi en Eemlander komt. Ze gaan elkaar aanvullen heet dat in het beleidsplan. Alle nieuwsbronnen van Hilversum gezellig onder één dak, hoeft er nog maar één journalist per nieuwsfeit op pad. Lekker goedkoop. Als nieuwsveroorzaker moet je maar hopen dat die ene journalist je een beetje goed gezind is, anders staat er een vervelend stuk in alle kranten en wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan op TV. 

Jammer
De SP vindt dat een ongewenste situatie. Het is belangrijk dat Hilversummers onafhankelijk geïnformeerd worden door verschillende nieuwsbronnen. Soms kijk je naar het NOS Journaal en soms naar RTL. De insteek is vaak net even anders. En zo hoort het ook. Stel dat de Gooi en Eemlander in een opinie schrijft dat het gemeentebestuur van Hilversum inspraak niet serieus neemt, dan wil je als wethouder toch graag aan een andere journalist uit kunnen leggen waarom die krant ongelijk heeft. Het is maar de vraag of dat straks nog kan. Wij zijn daar dermate bezorgd over, dat we niet konden instemmen met het verzoek van de wethouder. De wethouder deelde onze zorg, maar zag het niet als zijn taak om daar iets aan te doen. Van de andere partijen spraken sommige wel hun zorg uit, maar ze hebben toch allemaal ingestemd. Jammer. 

 Landelijk SP nieuws over dit onderwerp

U bent hier