h

93 Hilversummers bij voedselbank

7 december 2008

93 Hilversummers bij voedselbank

Gisteren las ik in de Gooi- en Eemlander het volgende over de voedselbank: "In Hilversum is er sprake van een toename. Hier groeide het aantal cliënten van 73 naar 93, een stijging van bijna dertig procent. Deze toename werd veroorzaakt doordat de Voedselbank in Hilversum grotere bekendheid heeft gekregen. Dit komt onder andere door wethouder Walters. Zij heeft alle uitkeringsgerechtigden een brief gestuurd met informatie van de Voedselbank."

De voedselbank Gooi & Omstreken is gestart in Huizen en heeft daar haar distributiecentrum. Vorig jaar is ze gestart met het eerste uitgiftepunt in Hilversum. In het begin stonden ze voor de vraag hoe ze in contact kwamen met de mensen die geholpen zouden kunnen zijn met een voedselpakket. Ze zijn toen bij mij langs geweest met de vraag of ze misschien de adressen mochten van de mensen die een bijstandsuitkering krijgen, zodat ze die konden benaderen. Uiteraard geven we niet zomaar de adressen van deze kwetsbare groep uit handen. Ik heb ze toen aangeboden zelf een brief naar de mensen met een uitkering te sturen, met daarbij een folder van de voedselbank. Dit heb ik ook eerder zo gedaan voor de voedselbank in de Meent. 

Ik heb er een mooie brief van gemaakt, waarin ik mensen wijs op bijgevoegde brief van de Voedselbank en natuurlijk ook op het Info-loket Rondkomen en op het nieuwe www.berekenuwrecht.nl. Ik laat geen kans onbenut om mensen aan te sporen om aan te vragen waar men recht op heeft. 

Langzamerhand benadert de Voedselbank nu heel Hilversum. En het gaat niet alleen om mensen in de uitkering, maar ook de werkende armen, gescheiden mensen met alimentatie-problemen, ouderen die lang van een laag inkomen leven en mensen in de schulden. In 2 jaar tijd is het aantal deelnemers nu 93. 

Wat betekent dit nu eigenlijk? Nou, er zijn dus op zijn minst 93 mede-Hilversummers die moeten rondkomen van een absurd laag leefgeld! Je komt nl. pas in aanmerking voor een voedselpakket als je inkomen minus je vaste verplichtingen leidt tot een zeer laag bedrag om van te leven: 150 euro voor 1 persoon, 200 euro voor een echtpaar en 250 euro voor een gezin met 2 kinderen. Dat is alles om eten en wat spullen van te kopen voor een hele maand! 

De vaste lasten van mensen worden steeds hoger en de uitkeringen en de lage lonen stijgen nauwelijks mee. Door stapsgewijze afbraak van de rechten van mensen, vallen ze bij tegenslag veel sneller in inkomen naar beneden. Een discussie op landelijk niveau wordt hierover nauwelijks gevoerd. 50 euro voor de Kerst is natuurlijk wel aardig, maar het verbloemt een hoop. 

Op Hilversums niveau zet ik me al 2,5 jaar in om te zorgen dat alle mensen met een kleine beurs krijgen waar ze recht op hebben. En dat lukt. Het aantal aanvragen stijgt flink en de uitgaven aan minimabeleid zijn verdubbeld van 1 miljoen naar 2 miljoen per jaar. Het aantal mensen dat we helpen met betalingsregelingen voor hun schulden groeit ook. 

En dan zijn er toch nog 93 mensen, alleenstaanden, echtparen of gezinnen, die tussen wal en schip vallen. Het is goed dat de Voedselbank ze concrete hulp aanbiedt. De Voedselbank maakt ondertussen dankbaar gebruik van het onlangs gelanceerde www.berekenuwrecht.nl, zodat ze bij nieuwe aanvragen meteen kunnen checken of mensen nog zaken kunnen aanvragen. En ze worden vaak doorverwezen naar het Info-loket Rondkomen. 

93 Hilversummers, die zo weinig geld hebben, dat ze niet eens in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Misschien kunt u in deze tijd rond Kerst nog iets voor hen betekenen. 

Karin Walters, wethouder

U bent hier