h

De SS Zonnestraal [2]

4 december 2008

De SS Zonnestraal [2]

In een eerder stuk schreven we al dat Hilversum zijn eigen affaire “Vogelaar” lijkt te hebben. Bij Landgoed Zonnestraal, aangekocht door woningcorporatie de Alliantie, lijkt in ieder geval iets soortgelijks aan de hand. Ook hier gaat het om een woningcorporatie (De Alliantie) die geld van huurders gebruikt om projectontwikkelaar te kunnen spelen. En ook hier was het de bedoeling, net als de bij kwestie waar minister Vogelaar uiteindelijk over gestruikeld is, om ook andere investeerders te vinden. En ook hier is dat nog niet zo goed gelukt.

Woningcorporaties, en dus ook de Alliantie, investeren in dit soort zaken omdat de wet dat tegenwoordig toelaat. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze het ook moeten. Sterker nog, de nieuwe minister voor Wonen, v/d Laan, heeft al laten weten dat hij de investeringen van de Rotterdamse corporatie in het genoemde cruisschip niet verstandig vond en dat hij dit soort risicovolle investeringen van corporaties eigenlijk onacceptabel vindt. 

Gelukkig is er woningnood
Corporaties praten dit soort investeringen goed door te stellen dat het toch mooi is dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en investeren in de woonomgeving van mensen. Dat is toch beter dan het geld op de bank te laten staan? Dat klinkt mooi, maar corporaties zijn er in eerste instantie voor het bouwen, verhuren en beheren van huizen, niet om congrescentra te financieren. Als ze geld over hebben, dan kunnen de huren omlaag, zo simpel is het. Maar ja, dat is natuurlijk niet in het belang van de corporatie. Niet voor niets staat in het jaarverslag van de Alliantie de vrolijke zin: ”Als het gaat om het marktrisico,verkeert de Alliantie in de plezierige omstandigheid werkzaam te zijn in een van de sterkste woningmarkten van het land. De vraag naar huurwoningen is onverminderd groot.” Tja, blij zijn met een woningtekort, je moet maar durven. 

Inhoudsloze ambitie?
Over de “maatschappelijke verantwoordelijkheid” van de Alliantie valt trouwens nog wel meer te zeggen. Zo staat in het verslag van de “externe visitatiecommissie”, die een onderzoek heeft gedaan naar verschillende aspecten van woningcorporaties:
De ambitie om solidair te zijn met en oog te hebben voor de onderkant van de samenleving komt nog maar beperkt tot zijn recht. Directe prestaties zijn niet gedefinieerd, niet zichtbaar of niet meetbaar. Indirect zou kunnen worden gekeken naar de prestaties op het gebied van huisvesting van bijzondere doelgroepen of de uitgaven aan leefbaarheidsmaatregelen. Een beleidskader om deze prestaties tegen af te zetten, ontbreekt echter. Vanwege de onvoldoende zichtbaarheid van dit deelaspect is de prestatie beoordeeld als onvoldoende 

In datzelfde verslag werd ook opgemerkt dat er twee pijlers zijn waarop het huurbeleid van de Alliantie rust:
- Het benutten van de ruimte die er is voor huurverhoging en het reëel prijzen van de woningvoorraad. (Kort gezegd: zo veel mogelijk geld verdienen) 
- Huishouden ondersteunen in de betaalbaarheid van hun woningen (zorgen dat er betaalbare woningen beschikbaar zijn dus)

En wat blijkt, De Alliantie scoort volgens de commissie uitstekend als het gaat om geld verdienen, maar het betaalbaar houden van woningen komt nog niet erg van de grond. Er zijn huurverhogingen, de huren groeien langzaam maar zeker steeds meer richting de maximaal mogelijke huur, en het aantal betaalbare woningen daalt. Goed bezig daar bij de Alliantie. 

Ergens volgende week zullen we op deze website ingaan op het nieuwste speeltje van de corporaties in Hilversum, Huren op Maat. Het gevolg daarvan lijkt te worden dat de solidariteit op de woningmarkt compleet onderuit gehaald wordt en dat u uw salarisverhoging in het vervolg bij de corporatie mag inleveren. Dat geldt overigens alleen voor de lage en midden inkomens. Als u meer dan gemiddeld verdient, dan hoeft u zich over de Hilversumse woningmarkt geen zorgen te maken… 

 Lees deel 1 van deze serie

U bent hier