h

Huur op maat

11 december 2008

Huur op maat

Op 1 februari wordt er in Hilversum gestart met een experiment onder de titel 'Huur op Maat'. In het kort komt het er op neer dat woningcorporaties hun huurprijs (voor nieuwe huurders) verhogen, maar de huur vervolgens aanpassen op basis van het inkomen van de huurder. Volgens de corporaties heeft dat tot gevolg dat meer huizen bereikbaar worden voor mensen met een laag inkomen. Die hoeven voor een relatief duur huis immers minder huur te betalen. De SP vindt het een aardige gedachte, maar er zitten een paar belangrijke minpunten aan.

Op de eerste plaats gaat de corporatie er natuurlijk geen geld op toeleggen. Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, ook meer gaan betalen. Dat wordt dan via de 'Huur op Maat' constructie weer teruggeven aan de huurders die minder verdienen. Dat lijkt op het eerste gezicht wel mooi solidair, maar is het dat ook?
De mensen die in de wat duurdere huurwoningen (zeg 800 tot 900 euro) wonen zijn niet bepaald de grootverdieners in deze maatschappij. Het zou pas echt solidair zijn als we de hypotheekrenteaftrek zouden beperken (voor de dure tot zeer dure huizen) en dat geld zouden inzetten om de huren te verlagen voor de mensen met de laagste inkomens. In dit 'Huur op maat' systeem moeten de laagstbetaalden worden geholpen door de mensen die het net ietsje beter hebben. Dat is valse solidariteit. 

Er zitten meer voetangels in het systeem. Als je een baan hebt en je gaat iets meer verdienen, of je was werkeloos en krijgt een baan, dan wordt de huur van je woning aangepast. Meer verdienen betekent in dit systeem namelijk dat je ook meer huur gaat betalen. De extra centen die dan binnenkomen, kunnen dan grotendeels weer ingeleverd worden bij de woningcorporatie. Niet echt motiverend. En dan zijn er nog de mensen die nu een salaris hebben waar ze misschien 600 euro huur van kunnen betalen, maar er voor kiezen om in een huis te gaan wonen dat 500 euro kost. Dat doen ze dan bijvoorbeeld omdat ze op die manier hun kinderen kunnen laten studeren of om te sparen voor hun oude dag. In het 'Huur op Maat' systeem gaat dat nauwelijks meer lukken. De 'standaard' huurprijzen van woningen gaan namelijk omhoog. De woning die nu 600 euro kost gaat straks 700 euro kosten en alleen als je het echt niet kan betalen krijg je een beetje korting. Zelf heb je niets te kiezen. 

Dat brengt ons bij het derde bezwaar. We kennen een systeem van huurtoeslag, de overheid voert dat uit. Nu gaat ook de woningcorporatie zich er mee bemoeien. En dat is merkwaardig. Zelfs gemeentes mogen zich niet bezighouden met wat in Haagse termen 'Inkomenspolitiek' wordt genoemd. Woningcorporaties mogen dat nu plotseling wel. Behalve bij de belasting moet u straks dus ook bij de woningcorporaties laten zien wat u aan inkomsten heeft en dan bepalen die wel voor u wat u aan huur kunt betalen. 

Al met al heeft de SP nog veel vragen over deze kwestie maar lijkt het er op dat het systeem wordt ingevoerd zonder dat de gemeenteraad er ook maar iets over te zeggen heeft. Wij hebben Wethouder Ketelaar daarom een aantal vragen gesteld over deze gang van zaken. 

In de loop van de week volgt deel twee in deze 'serie over Huur op Maat' waarin we met wat rekenvoorbeelden laten zien wat de effecten kunnen zijn.

 Lees deel 2 van deze serie

U bent hier