h

Huur op maat [2]

18 december 2008

Huur op maat [2]

In ons eerste stukje over Huur op Maat zijn we ingegaan op gevolgen die dat systeem kan hebben. Wij vinden die gevolgen zo ernstig dat we de wethouder er een hele serie schriftelijke vragen over hebben gesteld. De antwoorden op die vragen verwachten we in januari. In dit stukje gaan we wat dieper in op de financiële gevolgen van Huur op Maat. Het maken van de berekeningen viel nog niet mee, want de internetpagina waarop iedereen kan uitrekenen wat het voor hem of haar betekent om in zo'n huis te gaan wonen (en dat zijn straks alle woningen in Noord en Oost), is ondanks de belofte van de corporaties, nog niet beschikbaar.

We zijn bij de berekeningen uitgegaan van voorbeeldwoningen die door de corporatie zelf zijn gebruikt in hun presentatie aan raadsleden over Huur op Maat. Wij proberen op basis daarvan de gevolgen voor de koopkracht van de betreffende huurders in beeld te brengen. Daarbij hebben we rekening gehouden met zaken als zorgtoeslag en huurtoeslag. 

Voorbeeld 1, Minckelerstraat 49
Huidige huur 595.55
Nieuwe huur 781 

Als in deze woning een gezin komt te wonen met een netto maand inkomen van 1741 euro, dan moeten die in het nieuwe model een huurprijs gaan betalen van 630 euro. Ze komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie van 35 euro per maand. Dat is een koopkrachtverlies van 3,5%
Als datzelfde gezin het jaar daarop 1875 euro netto per maand zou verdienen, wordt het nog erger. Dan loopt de achteruitgang op tot 52 euro, een koopkrachtverlies van 5%. 

Voorbeeld 2, Amperestraat 48
Huidige huur 336,75
Nieuwe huur 491,14 

In deze situatie loopt het koopkrachtverschil nog verder op. Bij een netto maand inkomen van 1741 euro is dit gezin 155 euro duurder uit, een koopkracht verlies van maar liefst 12%. Met een inkomen van 1875 euro is er een koopkrachtverlies van 11%. Zelfs iemand met een inkomen van 1100 euro netto gaat er met dit mooie Huur op Maat model op achteruit. 2.4% procent koopkrachtverlies om precies te zijn 

Al met al is het in nogal wat situaties onvoordelig om in een Huur op Maat woning terecht te komen. Daar komt nog bij dat het uitgangspunt wat ons betreft niet klopt. Het is helemaal niet logisch om mensen die net boven het minimuminkomen of nog onder modaal zitten mee te laten betalen voor de mensen die echt niet rond kunnen komen. Als we de woningmarkt echt solidair willen maken moeten we bijvoorbeeld kijken naar de hypotheek aftrek van huizenbezitters. Zeker bij huizen in het duurdere segment (4 ton en meer) kan een deel van de nu bestaande hypotheek aftrek veel beter worden ingezet om huurwoningen betaalbaar te houden. Dat is pas echte solidariteit. We moeten de rijkdom beter verdelen, niet de armoede. 

 Bekijk de uitgebreide berekeningen 
 Bekijk presentatie Huur op Maat van Dudok en Alliantie 
 Lees de vragen aan de wethouder 
 Lees deel 1 van deze serie

U bent hier