h

Rechter: Afspraak is Afspraak, Vivium mag niet loondumpen

24 december 2013

Rechter: Afspraak is Afspraak, Vivium mag niet loondumpen

Bij de start van de aanbesteding voor de thuiszorg in Hilversum en de en de andere gemeenten in het Gooi heeft de SP voorgesteld om niet alleen een redelijke vaste prijs per uur af te spreken, maar ook vast te leggen welk bedrag minimaal naar de medewerkers zou moeten gaan. Zo wordt gegarandeerd dat belangrijk werk naar behoren wordt betaald en dat managementkosten niet de overhand nemen. Dat SP-voorstel werd overgenomen. 

Afgelopen zomer waarschuwden thuiszorgmedewerkers ons en de vakbonden dat Vivium, de grootste thuiszorgorganisatie, onder die afspraak uit probeerde te komen. Daarom vroeg de SP in juli tijdens een speciaal aangevraagd interpellatiedebat aan het College van de gemeente Hilversum om in actie te komen en de gemaakte afspraken te handhaven. Dat heeft Hilversum vervolgens met de andere gemeenten gedaan, en daar was Vivium natuurlijk niet blij mee. Via een kort geding bij de rechtbank Amsterdam probeerde Vivium deze maand te voorkomen dat zij aan de gemaakte afspraken over een fatsoenlijk loon zou worden gehouden.  

Fatsoenlijk loon kan en mag!
Op 23 december heeft de rechter uitspraak gedaan. De gemeenten hebben op alle belangrijke punten gelijk gekregen. Volgens de rechter heeft Vivium niet alleen te laat geklaagd over de handhaving van de afspraken, maar was het ook van tevoren duidelijk wat de organisatie precies met de gemeenten had afgesproken. Vivium heeft nu eenmaal beloofd dat een minimaal bedrag (48% exclusief reiskosten, werkgeverslasten, vakantie-uitkering eindejaarsuitkering < van respectievelijk €22.50 ) naar de medewerkers zou gaan en dat de CAO voor de thuiszorg (CAO VVT) zou worden gehandhaafd. Dus daar mogen de gemeenten Vivium van de rechter aan houden, ook al betekent dat dat Vivium voor een deel niet meer kan beslissen over de eigen bedrijfsvoering. 

De uitspraak is een belangrijke overwinning voor de gemeenten, die bevestigd zien dat gemaakte afspraken ook echt wat waard zijn. Voor de SP is het een bevestiging van de sociale koers: de gemeente kan en moet als veruit grootste opdrachtgever haar verantwoordelijkheid nemen en afspraken maken met zorgaanbieders om een fatsoenlijk loon te garanderen. 

Vivium dreigt op kerstdag met massa-ontslag
Vivium heeft eerder laten weten bij een voor haar negatieve beslissing te stoppen met het aanbieden van thuiszorg. Dat zou betekenen dat de 800 (!) thuiszorgmedewerkers van Vivium door een andere aanbieder in het Gooi moeten worden overgenomen. Vandaag op kerstdag! lezen we in de krant dat Vivium deze koers voornemens is vast te houden.

Maar ook met betrekking tot overname zijn bij de aanbesteding met de thuiszorgorganisaties afspraken gemaakt.

We zullen moeten zien of Vivium het dreigement ook waar gaat maken.Vivium zou er ook voor kunnen kiezen zich gewoon aan de gemaakte afspraken te houden. De SP zou zo een stap toejuichen. Het getuigt immers van grote bestuurlijke moed om op je schreden terug te keren. 

Afspraak is afspraak
Toch blijft de hele gang van zaken vreemd. De Raad van Bestuur van Vivium is goed op de hoogte van alle regels. De voorzitter van dat bestuur was nota bene landelijk CAO-onderhandelaar voor de werkgeversorganisatie Actiz...

En als het er dan op aan komt, probeert Vivium onder de gemaakte afspraken en de CAO VVT uit te komen. Dat gaat dan zelfs een tijdje goed, totdat de SP aan de bel trekt en de gemeenten ingrijpen. Dan start Vivium van geld dat bedoeld is voor zorg een dure procedure, die vervolgens ook de gemeenten nog op kosten jaagt. Allemaal geld dat niet naar de thuiszorg gaat.

En allemaal omdat Vivium de thuiszorgers niet in wil schalen op Cao-schaal FWG 15, zoals afgesproken. Voor de helderheid: afhankelijk van leeftijd en ervaring is dat een bedrag van maximaal €12,53 bruto per uur...

Fractievoorzitter Bianca Verweij “ Wat de SP betreft moeten de goedbetaalde bestuurders (zij wel...) van Vivium dit vonnis onder kerstboom goed lezen om daarna tijdens de Kerstdagen tot inkeer komen. Beter ten halve gekeerd tenslotte... Doen ze dat niet, dan is wat ons betreft de Raad van Toezicht van Vivium aan zet. Want zo een bestuurlijk onbegrijpelijke gang van zaken kan toch niet zonder consequenties blijven? Wat de SP betreft zouden niet de 800 personeelsleden op de werkvloer een onzekere Kerst moeten beleven, maar de twee werknemers aan de top...”

Gemeenten garanderen zorg
De Hilversumse wethouder heeft inmiddels een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin staat dat hij de gang van zaken betreurd en waarin hij aangeeft dat Vivium nog op haar schreden kan terugkeren en aan de afspraken kan voldoen. Verder garandeert hij de zorg aan clienten en gaan de gemeenten aan het werk om werkgelegenheid te behouden. Lees hier de brief.

Garandeer zorg en behoud banen
De SP zal er de komende maanden op toezien dat - mocht Vivium niet tot inkeer komen en inderdaad 800 personeelsleden de deur wijzen - de afspraken over behoud van werkgelegenheid voor de Vivium-medewerkers worden gehandhaafd. Niet alleen omdat een fatsoenlijk salaris voor eerlijk werk bij menselijke waardigheid hoort, maar ook omdat we deze medewerkers hard nodig hebben voor de thuiszorg voor onze inwoners.

Lees hier het volledige SP-Hilversum thuiszorg dossier

En nogmaals aan de medewerkers ligt het niet! Hen steken wij een Hart onder de Riem

Wordt vast vervolgd...

 

U bent hier