h

WERK & INKOMEN

2 juni 2006

Aktie bij Workstar

De SP Hilversum voert op dit moment aktie bij Euroflex/Workstar in Amsterdam. We doen dat omdat mensen die in Hilversum in de bijstand zitten bij dat bedrijf aan het werk worden gezet om ze op weg te helpen naar een "echte" baan.
De laatste weken is er veel aandacht in de pers over dit bedrijf en veel mensen klagen over de omstandigheden waarin ze moeten werken en over het feit dat het ze helemaal niet helpt om een "echte" baan te vinden.

Lees verder
2 juni 2006

Reintegratie: op naar goede begeleiding en zinvol werk

De afgelopen weken is naar aanleiding van vragen van de VVD - veel gezegd en geschreven over wantoestanden bij reïntegratiebedrijf Euroflex BV. De verhalen die werknemers ons vertellen en die ook in de krant stonden zijn alarmerend. De SP vindt dat het reïntegratiebeleid éérst om mensen en dan pas om de gemeentekas moet gaan. Daarom moeten afspraken met reïntegratiebureaus als Euroflex worden aangepast: goede begeleiding en zinvol werk moeten afdwingbare uitgangspunten worden. Arbeidsomstandigheden moeten natuurlijk altijd in orde zijn, dus ook al nu, voordat de contracten wijzigen. Het is dan ook hard nodig dat de klachten van werknemers serieus worden genomen en er een onafhankelijk arbo-onderzoek komt.

Lees verder
24 mei 2006

Vooruitgang, met terugwerkende kracht!

De SP wethouder sociale zaken heeft de raad in april toegezegd dat ze nog voor de zomer maatregelen zou nemen voor verbetering van de bijzondere bijstand. Uit een SP onderzoek van verleden jaar bleek nl. dat activiteiten zoals zwemles, bibliotheek en excursies van schoolgaande kinderen niet voor vergoeding in aanmerking kwamen terwijl daar wel grote behoefte aan was. In veel andere gemeenten werden die activiteiten ook gewoon vergoed uit de bijzondere bijstand. In Hilversum dus niet. Een ander probleem was dat mensen allerlei kosten moesten voorschieten om dan soms pas weken (soms zelfs maanden) later dat weer van de gemeente terug te krijgen. Voor mensen die van de bijstand afhankelijk zijn bleek dat vaak een onmogelijke opgave. Ze hebben gewoon het geld niet om die soms grote bedragen voor te schieten.

Lees verder
2 februari 2006

Bijzondere bijstand: Het kan vanaf nu beter!

De SP Hilversum heeft vandaag een brief gestuurd naar alle leden van de Hilversumse Gemeenteraad. In die brief vragen we de raadsleden om op de vergadering van 8 februari een aantal voorstellen te behandelen die er toe zullen leiden dat er belangrijke verbeteringen in de Bijzondere Bijstand tot stand komen. We vragen bijvoorbeeld om niet alleen een tegemoetkomning te geven als iemand lid wil worden van de hockeyclub, maar ook voor een lidmaatschap van de bibliotheek of voor zwemles.

Lees verder
30 november 2005

Onderzoek Bijstand : De stand van zaken

Ons onderzoek naar de bijstand is bijna klaar. Het heeft veel tijd gekost om de benodigde informatie boven tafel te krijgen, maar dankzij de medewerking van veel inwoners van Hilversum hebben we uiteindelijk toch een goed beeld kunnen krijgen van de situatie. In het kader van ons onderzoek hebben we ook gesproken met diverse medewerkers van sociale zaken en het hoofd van deze dienst. Wat ons daarbij in ieder geval opviel was de bereidwilligheid van deze mensen om met ons te praten over de manier waarop in Hilversum met bijstand en bijzondere bijstand wordt omgegaan.

Lees verder
19 maart 2005

Solidariteit tussen Arm en Rijk

De stelling dat het gênant is dat de rijken de armen helpen laat zich niet zomaar met ja of nee beantwoorden. Nee, het is niet gênant als mensen die het beter getroffen hebben anderen willen helpen. Zeker niet als dat gebeurt vanuit de gedachte dat solidariteit tussen rijk en arm een belangrijke pijler is van de tegenwoordig zo populaire Waarden en Normen. Gênant wordt het pas als de overheid de afbraak van ons sociale stelsel zo voortvarend ter hand neemt dat mensen geen geld meer hebben om een paar schoenen te kopen, dat ze hun kinderen niet meer naar een sportvereniging kunnen sturen omdat de contributie te hoog is. Als mensen geen fruit meer kunnen kopen voor hun kinderen, als het Leger des Heil kerstpakketten te kort komt om uit te delen aan mensen die anders niet rond kunnen komen. Gênant wordt het als de wethouder welzijn zegt dat hij zich kan voorstellen dat er in Hilversum mensen creperen.

Lees verder
9 februari 2005

Onderzoek Bijstand, de stand van zaken

Het onderzoek naar de bijstand, bijzonder bijstand en de schuldhulpverlening in Hilversum loopt nu een week of twee en we hebben al 20 reacties binnen. Het is nog te vroeg om al conclussies te trekken, maar de meeste reacties die we tot nu toe binnen hebben gekregen gaan over het feit dat mensen veel onduidelijkheden ervaren rond de bijzondere bijstand. Ook over de schuldhulpverlening bereiken ons wel wat berichten over met name de lange wachttijden, maar dat is tot nu toe minder dan over de bijzondere bijstand. Ons onderzoek gaat de komende weken nog gewoon door en alle reacties zijn dan ook van harte welkom. Behalve dat we binnenkort gaan praten met een aantal maatschappelijke instellingen over dit onderwerp, zullen we ook nog een aantal keren folders gaan uit delen voor de deur van het CWI. Daarbij is alle hulp uiteraard welkom.

Lees verder
20 januari 2005

Onderzoek naar bijstand

De SP Hilversum onderzoekt of alles wel goed gaat met de uitvoering van de bijstand, de bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening in Hilversum. Aanleiding voor dat onderzoek is onder andere een debat over armoede in Hilversum dat eind vorig jaar is gehouden. Daar werd duidelijk dat er flinke wachtlijsten zijn voor de schuldhulpverlening en dat lang niet altijd duidelijk is wanneer je recht hebt op bijzondere bijstand.

Lees verder
21 september 2004

Ook Hilversum verdient beter!

Op zaterdag 2 oktober is er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door het platform "Keer het tij" en de gezamenlijke vakbonden, tegen de plannen van Balkende II rond pre-pensioen, invoering van een no-claim in de zorg en ander bezuinigingsmaatregelen die tot afbraak van de sociale zekerheid in Nederland leiden. In Hilversum hebben vanavond de SP en GroenLinks besloten om ook vanuit Hilversum onze stem te laten horen. Op zaterdag 2 oktober willen we om 09.30 op station Hilversum verzamelen voor een protestbijeenkomst en daarna gezamenlijk naar Amsterdam afreizen. De komende dagen zullen we andere lokale partijen en organisaties benaderen om met ons mee te doen.

Lees verder
3 juni 2004

Steun de vakbonden, red het prepensioen!

Het kabinet verklaart de werknemers en de vakbonden de oorlog. De VVD-er Zalm ligt op ramkoers. Wij moeten de vakbonden steunen en zoveel mogelijk mensen en organisaties mobiliseren om de confrontatie met de regering aan te gaan. De komende maanden zal het er om gaan. Lukt het de VVD om de vakbonden te breken of lukt het ons om de solidariteit overeind te houden? Het gaat niet om een jaartje eerder of stoppen met werken. Er staat veel meer op het spel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier