h

WERK & INKOMEN

23 februari 2014

SP-Hilversum voor kleine zelfstandigen

De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP’er 1x (alleen om te melden dat het aantal ZZP’ers minder snel toeneemt dan elders in de Noordvleugel) en dit terwijl deze begroting 330 pagina’s bevat. De SP is van mening dat het MKB de ruggengraat is van de economie en dat met deze ondernemers (meer dan 7000 in Hilversum) serieus rekening gehouden moet worden. Wij willen dat er niet uitsluitend regels worden opgelegd maar dat er actief vanuit gemeente meegedacht wordt hoe het beter kan. Omdat het allemaal wat traag ging heeft de SP-Hilversum een aantal initiatieven genomen om de kleine zelfstandigen op de kaart te krijgen. Zo werd op initiatief van de SP (voor het eerst!) een ZZP bijeenkomst georganiseerd, werden voorstellen te verbetering aan geboden aan het zittende Hilversums college en wordt de kleine zelfstandige dankzij een SP/VVD motie eindelijk opgenomen in de economische visie van Hilversum. Wat is de stand van zaken nu

Lees verder
4 februari 2014

Gewijzigde participatiewet: Gaat de gemeente Hilversum dit onmiddellijk uitvoeren?

Gisteren, 3 februari, werd bekend dat het Kabinet met de oppositie partijen SGP, CU en D66 aanvullende afspraken heeft gemaakt met betrekking tot de participatiewet. Een strengere aanpak blijft overeind maar er zijn een aantal zaken veranderd. De SP is van mening dat de participatiewet nog steeds uitknijp wetgeving is. Maar we zijn blij dat het vrijwillig verplicht, met consequenties voor je uitkering, het behoud van eigen regelingen voor jonggehandicapten en de vier weken wachttijd voordat je een uitkering krijgt er niet meer zijn. Wij zijn benieuwd of de gemeente Hilversum dit beleid nu ook per onmiddellijk gaat uitvoeren. Dan kunnen mensen die nu nog op een uitkering wachten dat deze namelijk snel krijgen!

Lees verder
22 januari 2014

Participatie in Hilversum: Meer markt minder mensen

De uitvoering van de participatiewet wordt overgeheveld naar de lokale overheden, waarmee de Wet Werk en Bijstand, de sociale werkvoorziening en de Wajong grotendeels een gemeentelijke taak wordt. De uitvoering van deze taak wordt buitengewoon lastig omdat de Rijksoverheid de gemeenten veel te weinig geld geeft om de taak goed uit te voeren. Ook de gemeente Hilversum zit met dit probleem opgezadeld. Samen met 7 andere gemeenten denkt de gemeent nu een antwoord te hebben gevonden. Deze staat beschreven in de concept regionale participatie visie. De verbazing van de SP is groot want wat lezen wij: Meer markt is de oplossing en dan ook nog met verlies van lokale zeggenschap. En in het hele stuk is het woord mens nauwelijks te vinden. Dat is nu net waar de SP niet voor gaat tekenen.

Lees verder
15 augustus 2013

Succesvolle Ludieke actie voor laagdrempeliger minimabeleid

Voorgegaan door Robin Hood en Lady Minima gingen de Vrolijke Volgelingen van de Hilversumse SP en andere belangstellenden 14 augustus op stap om aan aandacht te vragen voor de toenemende armoede in Hilversum. Via inloophuis 'Wording' naar Museum Hilversum. En over de Kerkstraat naar het Werkplein. Daar hadden Robin Hood en Lady Minima een afspraak met de burgemeester om te praten over het Hilversums minimabeleid. Hun komst had effect. De burgemeester beloofde: De vindbaarheid van minimareglingen wordt verbeterd, er komt een bijeenkomst voor ZZP´ers en het Jeugdcultuurfonds komt er snel..

Lees verder
8 augustus 2013

Hoe sociaal is het nieuwe minimabeleid?

Sinds mei 2013 is er een nieuw minimabeleid, met een prachtige naam: Kansen creëren, kansen pakken. De SP heeft ingestemd met dit nieuwe minimabeleid omdat er regelingen in stand gehouden of toegevoegd zijn die wij belangrijk vinden. Zo is er extra aandacht voor de beslagvrije voet, komt er een inkomenskaart en is er 15 duizend euro gereserveerd voor een jeugdcultuurfonds. De wethouder beloofde verder te onderzoeken op welke wijze ZZP’ers geholpen kunnen worden en gaat uitzoeken hoeveel verborgen armoede er in Hilversum is.

Lees verder
4 oktober 2012

Laat Hilversumse minima niet lijden onder BTW-verhoging

De SP wil dat de gemeente ervoor zorgt dat huishoudens met lage inkomens gecompenseerd worden voor de hogere btw die het Rijk vanaf 1 oktober berekent. Door de verhoging van het btw-tarief wordt mogelijk de gemeentebegroting beïnvloed en zal de koopkracht van iedereen dalen. Fractievoorzitter Bianca Verweij: "We willen weten wat de gevolgen voor de financiën van Hilversum zijn en of de gemeente iets kan en wil doen om een verdere lastenverzwaring van Hilversummers te voorkomen. Zeker voor mensen die nu nog maar net rond kunnen komen, kan dat het verschil maken want voor hen zullen de gevolgen enorm zijn."

Lees verder
3 juli 2012

Het is de hoogste tijd dat iemand opkomt voor de belangen van flexwerkers en uitzendkrachten

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt en PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer hebben dinsdag het initiatiefwetsvoorstel ‘Zekerheid voor flex’ gepresenteerd op een manifestatie van de FNV. Met dit voorstel krijgen werknemers met tijdelijke contracten eerder een vast contract, meer zekerheid over hun toekomst, en wordt de valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden beëindigd. Daarnaast stimuleert ‘Zekerheid voor flex’ de scholing en productiviteitsgroei van werknemers waar de eenentwintigste eeuw om vraagt en helpt de toenemende zekerheid over het inkomen de economie weer op gang door hogere consumptie-uitgaven.

Lees verder
9 juni 2012

Geld weggenomen uit budget sociale zaken

De gemeenteraad heeft, op woensdag 6 juni, besloten over een nieuw project, het topsectoren beleid. PvdA Wethouder Rensen en burgemeester Broertjes willen namelijk dat Hilversum investeert om mee te mogen doen in een club die bezig is met innovatieve media projecten en profilering van de topsectoren. De SP is niet perse tegen deelname van Hilversum maar we vinden wel dat dit betaald moet worden uit het daarvoor beoogde potje: het programma economie en media. Helaas besloot de gemeenteraad tot iets anders: het nieuwe beleid wordt betaald uit de pot sociale zaken omdat het schijnbaar niet uit de pot economie en media kon komen. Zonder blikken of blozen wordt er in 2012 170 duizend euro en in 2013 130 duizend euro bij sociale zaken weggesluisd.

Lees verder
15 mei 2012

Uitvoering gezinsbijstandtoets on hold

Na enig aandringen van de SP heeft de wethouder sociale zaken, in de raadsvergadering van mei, besloten de controle en uitvoering van de gezinsbijstandstoets met onmiddellijke ingang ON HOLD te zetten totdat de afspraken vanuit het landelijke “Lente”akkoord van de “Kunduz coalitie” duidelijk zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier