h

WERK & INKOMEN

22 maart 2009

Raad doet 157 mensen recht

Afgelopen woensdag lag de Verordening Langdurigheidstoeslag voor in Het Besluit. In de bijgaande nota had ik uitgelegd dat de gemeente weliswaar nu meer vrijheid heeft om de regels voor de Langdurigheidstoeslag te verruimen, maar dat het Rijk er helaas geen extra geld bij gegeven heeft.Dat maakte dat het voorstel was om het huidige beleid voort te zetten: mensen die 5 jaar in de bijstand zitten en per jaar niet meer hebben bijverdiend dan de langdurigheidstoeslag zelf, kunnen een de toeslag aanvragen. Deze varieert van 349 euro tot 498 euro per jaar, afhankelijk van de gezinssituatie.

Lees verder
15 oktober 2007

De Knorr-fabriek moet open blijven

Unilever wil meer winst maken. Daarom is het volgens hen noodzakelijk om drie van de Nederlandse vestigingen te sluiten. Niet omdat ze het niet goed doen (ze maken gewoon winst), maar omdat er altijd meer te halen valt. Een van de vestigingen die dicht moet is die in Loosdrecht. Een kleine 200 werknemers daar worden ontslagen. Dat “daar” is overigens dichterbij dan het lijkt. Veel werknemers van de vestiging in Loosdrecht wonen in Hilversum. Die staan straks allemaal op straat. Mensen die er vaak al tientallen jaren werken. Afgelopen week hebben de SP Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt en Sadet Karabulut bij de actiebijeenkomst van de Unilever werknemers hun steun al betuigd. Karabulut zei daar onder meer: “Het doet deze mensen pijn dat ze na jarenlang hard werken voor een zeer winstgevend bedrijf met diepe wortels in Nederland, aan de kant worden geschoven, alleen omdat de aandeelhouders nóg meer winst willen”.

Lees verder
4 juli 2007

Ontbijt met de mannen

Afgelopen maandag was het de eerste werkdag voor de mannen van Gemeentewerken bij hun nieuwe werkgever Tomin. Alle werkers in de groenvoorziening, onderhoud kolken en riolen en werkplaats/garage zijn overgegaan naar het nieuwe bedrijfsonderdeel van Tomin: Stads Beheer Service.

Lees verder
15 juni 2007

Het is uw dag!

De gespreksleider van de Over Rondkomen Gesproken maakte het heel duidelijk in zijn inleiding. "U bent aan het woord vandaag. Vandaag kunt u zeggen wat u ervan vind en hoe het beter kan. Laten we dit positief oppakken. Maak er iets moois van. Het is UW dag!"
En zo ervoeren de mensen in de zaal het ook. Ze voelden dat het bijzonder was dat zij hier nu zaten, in de Burgerzaal van het mooie Raadhuis. Dat zij nu gehoord werden als echte Hilversummers.

Lees verder
14 juni 2007

Hoezo moeilijk bereikbaar?

Al in 2004 heeft de SP onderzoek gedaan naar de armoede in Hilversum, jaren voor we uiteindelijk in de gemeenteraad werden gekozen. Daaruit bleek toen dat het er in Hilversum niet alleen maar TV sterren wonen die het geld niet op krijgen. Veel Hilversummers konden (en kunnen) de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen. Daar moest iets aan gebeuren. De toenmalige politiek vond dat ook. Er was echter een probleem. De mensen waar het om ging, "de doelgroep", was zo moeilijk te bereiken. De gemeente wist niet wie het waren en als ze het al wel wist, dan reageerden ze niet als je ze een briefje stuurde met het aanbod om ze te helpen.

Lees verder
28 mei 2007

Doelgroep aangeboden

Op 13 juni organiseert de gemeente een bijeenkomst voor mensen met een laag inkomen en diverse organisaties (zoals scholen, maatschappelijk werk, etc) over mogelijkheden om de sociale en financiële positie van minima te verbeteren. Hier valt daar meer over te lezen.

Lees verder
25 april 2007

SP en PvdA wachten pardon niet af

Een van de positieve punten uit het nieuwe regeerakkoord is de aankondiging van een pardonregeling voor de zogenaamde '26.000'. Het gaat om mensen die hier al sinds 2001 zijn en die geen crimineel verleden hebben.

Lees verder
14 maart 2007

Stop de herkeuringen!

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Om de stilte rond de herbeoordelingen van WAO-ers te doorbreken en te wijzen op de financiële slachting onder WAO-ers, is door een groot aantal landelijke belangenbehartigers het actiecomité “Stop de Herkeuringen” opgericht.

Lees verder
31 augustus 2006

College kiest voor echte reintegratie

Er is binnen en buiten de gemeenteraad de afgelopen maanden veel gesproken over reïntegratie. Hilversum hanteerde een model waarbij veel mensen die aanspraak maakten op bijstand terechtkwamen bij Euroflex. Daar moesten ze dan werken en kregen ze begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan. In de praktijk kwam het er op neer dat ze vooral moesten werken. De begeleiding was slecht geregeld. Als klap op de vuurpijl waren er de afgelopen periode ook nog eens veel klachten over de arbeidsomstandigheden bij Euroflex. Om het verhaal helemaal af te maken bleek ook nog eens dat het aantal mensen dat via Euroflex een reguliere baan vond was bijzonder laag.

Lees verder
12 juli 2006

Wethouder niet tevreden

Bij Euroflex/Workstar zijn naar aanleiding van een door de gemeente gevraagd RIE onderzoek inmiddels een aantal verbeteringen in de arbeidsomstandigheden doorgevoerd. Het gaat dan om zaken rond het afsluiten van de toiletten, fatsoenlijke stoelen, pauzes en dergelijke. Andere verbeteringen staan nu op de rol. Belangrijk element daarin is bijvoorbeeld een goede medezeggenschap (OR). AL met al een aantal goede verbeteringen op een slechte situatie door door vragen en onderzoek door voornamelijk de VVD aan het licht zijn gekomen. De wethouder kreeg tijdens de vergadering ook nog de complimenten van de VVD voor haar actieve aanpak. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier