h

WERK & INKOMEN

7 mei 2012

PvdA wethouder sociale zaken laat bijstandsgezinnen in de kou staan

De gemeente Hilversum moet stoppen met de uitvoering van de gezinsbijstandsstoets omdat hierdoor veel mensen in grote financiële problemen dreigen te komen. Gezinnen worden uit elkaar gerukt, jongeren wordt een perspectief op een zelfstandig bestaan ontnomen, gezinsleden worden verantwoordelijk voor elkaars schulden en mensen die voor elkaar zorgen worden gestraft. Kortom de gezinstoets leidt tot tweedeling, uitsluiting, armoede en werkloosheid. Maar verbijsterend genoeg gaf deze week de Hilversumse PvdA wethouder sociale zaken “niet thuis”. Wel berekende hij hoeveel geld dat wel niet zou kosten. Aankomende raadsvergadering zal de SP vragen stellen over deze publicatie van de wethouder op de Hilversumse PvdA site.

Lees verder
2 mei 2012

SP pleit voor onmiddelijk stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets

De gemeente Hilversum moet onmiddelijk stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets, dat vinden SP raadsleden Bianca Verweij en Joep Meddens.

Lees verder
22 januari 2012

Werkloze kunstenaars krijgen overgangsregeling

Half december nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan waarmee er per 1 januari 2012, een einde kwam aan WWiK. Een regeling waarmee zij hun inkomen konden aanvullen zonder een beroep te hoeven doen op de bijstand. De Beroepsvereniging voor beeldende kunstenaars (BBK) spande namens de kunstenaars een kort geding aantegen de staat en won! Hun eis was dat er een overgangsregeling moest komen zodat kunstenaars niet van de enne op de ander dag zonder geld kwamen te zitten.

Lees verder
9 december 2011

SP Hilversum: Strijdbaar en solidair

De plannen van het nieuwe kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten van tafel. Net als de invoering van de gezinstoets en het uitsluiten van jongeren voor een uitkering. Ook in Hilversum en omstreken zien we dat de gevolgen van landelijke bezuinigingen een flinke weerslag hebben op gemeentelijke begrotingen en daardoor op mensen die het meest kwetsbaar zijn. 
Let wel... op sommige vlakken kan de gemeente andere keuzes maken maar daarover later meer op deze site.

Lees verder
12 november 2011

Minima Effect Rapportage

Steeds meer mensen kampen met financiële problemen en het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening stijgt. Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van het Hilversums minimabeleid is op de inkomens van de mensen die daar gebruik van maken heeft de SP in de discussie van 26 oktober j.l. aan de wethouder Sociale zaken voorgesteld om te gaan werken met de Minima-effectrapportage (MER)

Lees verder

Pagina's

U bent hier