h

Succesvolle Ludieke actie voor laagdrempeliger minimabeleid

15 augustus 2013

Succesvolle Ludieke actie voor laagdrempeliger minimabeleid

Voorgegaan door Robin Hood en Lady Minima gingen de Vrolijke Volgelingen van de Hilversumse SP en andere belangstellenden 14 augustus op stap om aan aandacht te vragen voor de toenemende armoede in Hilversum. Via inloophuis 'Wording' naar Museum Hilversum. En over de Kerkstraat naar het Werkplein. Daar hadden Robin Hood en Lady Minima een afspraak met de burgemeester om te praten over het Hilversums minimabeleid. Hun komst had effect. De burgemeester beloofde: De vindbaarheid van minimareglingen wordt verbeterd, er komt een bijeenkomst voor ZZP´ers en het Jeugdcultuurfonds komt er snel..

Op weg naar inloophuis 'Wording'

De stoet vertrok vanaf het Raadhuis richting centrum en bracht eerst een bezoek aan het Inloophuis Wording gelegen aan de Vaartweg 18 – 20. De Wording is een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Daar deelden Robin Hood en lady Minima fruit uit aan de cliënten van het inloophuis en beloofde er bij de burgemester op aan te dringen dat extra aandacht geven aan aanvullend dak-en thuislozenbeleid echt geen overbodige luxe is.

Museum gratis op woensdag
Museum directeur Stef van Breugel werd in het zonnetje gezet. Hij kreeg een compliment omdat het Museum Hilversum op woensdag gratis toegankelijk is voor Hilversummers. Stef van Breugel was zichtbaar enthousiast met de onverwachte huldiging. Hij sprak de legendarische woorden dat het museum er naar streeft in de toekomst alle dagen van de week gratis toegankelijk te zijn. Robin Hood en lady Minima zijn alvast uitgenodigd om dat heugelijk feit te zijner tijd te komen vieren.Robin Hood, Lady Minima en de Vrolijke Volgelingen trokken via de Kerkstraat naar de GroestJong en oud waren belangstellend

Naar schatting zijn er meer dan 3000 gezinnen in Hilversum die in armoede leven. Er werden flyers uitgedeeld met meer informatie over hoe om te gaan met armoede.

Verschillende mensen wilden met Robin Hood en Lady Minima op de foto en sloten zich aan bij de stoet van Vrolijke Volgelingen.

De Vrolijke Volgelingen op weg naar Sociale Zaken Hilversum.Aangekomen bij de Sociale Dienst moest Robin Hood zijn pijl en Boog inleverenRobin Hood en Lady Minima werden ontvangen door loco burgemeester Jan Rensen. Zij droegen hem de Robin Hood rede voor. En gaven hem een kale kip, die hem altijd zal herinneren aan de Hilversumse mensen met weinig geld.

Vindbare en Toegankelijk minimaregelingen
Voor mensen die in financiële problemen zijn geraakt bestaan er diverse regelingen maar lang niet iedereen is daarvan op de hoogte of kan deze vinden in het internetoerwoud van sites en links.

Ook is niet voor iedereen duidelijk wanner je er nu wel of geen aanspraak op kan maken. Wie bijvoorbeeld nog een baan heeft maar te weinig uren maakt om aan het bestaansminimum te komen, heeft recht op een aanvullende uitkering maar weet dat vaak niet. Ook is dikwijls onbekend wanneer er een beroep op de Voedselbank kan worden gedaan.

Bijstandsgerechtigden maken zich ten onrechte zorgen over het stukgaan van hun wasmachine, onverwachte medische kosten of reiskosten. De gemeente heeft voor zulke gevallen een potje om bij te springen.

Dit soort zaken moet beter onder de aandacht van de minima worden gebracht is de mening van Robin Hood.

Stijging aantal aanvragen bij de voedselbank
De vraag van Hilversummers naar hulp van de voedselbank is met 50% is toegenomen. Maar weinig senioren vragen hulp (dit is ook zo bij de minimareglingen) Robin Hood drong er bij de burgemeester op aan om ook senioren goed te informeren over minimareglingen en op de gemeentlijk website een rechtstreekse link op te nemen naar de voedselbank. Verder werd de burgemeester gevraagd met de voedselbank in gesprek te gaan over eventuele hulp die zijn nodig hebben om hun werk goed te kunnen blijven doen.

Extra aandacht voor ZZP'ers
Lady Minima maakt zich grote zorgen over de toekomst van de keine zelfstandigen. Ook voor hen zou er meer hulp en ondersteuning geregeld moeten worden. De SP vroeg al eens om een bijeenkomst speciaal voor hen. Zij vroeg de burgemeester of deze er nu echt ging komen.

De burgemeester gaf aan dat ook hij zich zorgen maakte over de kleine zelfstandigen en ondermeer door de bezuinigingen bij de omroepen en de privatisering van de zorgsector.. Juist voor deze groep kleine zelfstandigen organiseert de gemeente in samenwerking met de SP en de PvdA, in het najaar een bijeenkomst.

Lady Minima rijkte de loco burgemeester de eerste editie uit van de SPot goedkoop. Een handige folder met daarin opgenomen gratis uitjes in Hilversum en slimme bespaartips. De SPot goedkoop is hier digitaal te lezen.


Een cheque van het Jeugdcultuurfonds
En er was een verassing voor de burgemeester. Bertien Minco van het Jeugdcultuurfonds overhandigde hem een symbolische cheque van 2300 euro als aanmoediging voor het Jeugd Cultuurfonds Hilversum in oprichting. De gemeente heeft 15.000 euro gereserveerd voor het jeugdcultuurfonds maar zet het nog niet in. De SP drong er al vaker op aan en met deze extra financiële injectie hoopt Bertien Minco dat de gemeente Hilversum nu tot actie overgaat. De burgemeester beloofde dat het inderdaad nu wel met enkele weken geregeld kon worden.

Over beschermde werkplekken
Tot slot was er Achmed. Achemd sloot zich aan bij de Vroijke Volgelingen en vroeg of hij zijn verhaal over het wel en wee van beschermde werkplekken aan de burgemeetser mocht vertellen. En dat mocht! De burgemeester en ander aanwezigen deelden zijn bezorgdheid over de beschermede werkplekken. Dit zal zeker een groot aandachtspunt zijn voor in de toekomst!

En natuurlijk was er en gezamenlijke afsluiting. Robin Hood, Lady Minima, de Burgemeester, hetJueugdcultuurfonds en de Vrolijke Volgelingen op de foto.

De burgemeester waardeerde het dat Robin Hood, Lady Minima, Achmed en mw Bertien Minco (jeugdcultuurfonds) hun verhalen kwamen delen.

In zijn hoedanigheid als loco burgemeester prees Jan Rensen het initiatief van de SP met betrekking tot de SPotgoedkoopfolder. En met een gesignaleerde manco’s in de voorlichting was hij het roerend eens. Hij beloofde dat de aanbevelingen serieus te gaan bestuderen en grapte er nog bij dat er op maandag in ieder geval gratis getrouwd kan worden in het Raadhuis.

Rahim Agovic één van de Vrolijke Volgelingen maakte van het bezoek van Robin Hood en Lady Minima dit filmpje

Robin Hood actief in Hilversum, artikel Gooi en Eemlander

Vrolijke Volgeling Paul Smit (die ook vele van bovenstaande foto´maakte) schreef een stukje over de actie op de Gooi en Eembode site

Het boekje SPot goedkoop:

U bent hier