h

Gewijzigde participatiewet: Gaat de gemeente Hilversum dit onmiddellijk uitvoeren?

4 februari 2014

Gewijzigde participatiewet: Gaat de gemeente Hilversum dit onmiddellijk uitvoeren?

Gisteren, 3 februari, werd bekend dat het Kabinet met de oppositie partijen SGP, CU en D66 aanvullende afspraken heeft gemaakt met betrekking tot de participatiewet. Een strengere aanpak blijft overeind maar er zijn een aantal zaken veranderd. De SP is van mening dat de participatiewet nog steeds uitknijp wetgeving is. Maar we zijn blij dat het vrijwillig verplicht, met consequenties voor je uitkering, het behoud van eigen regelingen voor jonggehandicapten en de vier weken wachttijd voordat je een uitkering krijgt er niet meer zijn. Wij zijn benieuwd of de gemeente Hilversum dit beleid nu ook per onmiddellijk gaat uitvoeren. Dan kunnen mensen die nu nog op een uitkering wachten dat deze namelijk snel krijgen!

Wat is er veranderd?

 • De gemeente beslist hoe 'vrijwillig verplicht' ingevuld gaat worden.
 • De 4 weken wachttijdregeling voor het aanvragen van een uitkering is van tafel.
 • Jonggehandicapten houden hun eigen regels met betrekking tot uitkeringen.
 • De wet gaat pas in januari 2015 in.

Beleid moet wijzigen!
Het beleidsplan Sociale Zaken staat echter vol met beleids- en uitvoeringsplannen gebaseerd op deze nu geschrapte regels. Er wordt ook al uitvoering aan gegeven.  

In vogelvlucht wat het beleidsplan, Meedoen naar vermogen, schrijft over:

4 weken wachttijd voor jongeren en volwassenen

 • In het poortgesprek vertellen we de klant dat hij zich eerst gedurende vier weken moet inspannen om zelf werk te vinden. (p17)
 • Alle klanten moeten dus eerst vier weken actief op zoek gaan naar werk voordat zij een uitkering kunnen aanvragen. (p 17)
 • Als de klant na vier weken, ondanks dat hij voldoende actief heeft gesolliciteerd, er nog niet in geslaagd is om werk te vinden volgt een intakegesprek. (p17)
 • Wanneer een klant zich meldt voor een uitkering wordt eerst bezien of hij meteen aan het werk kan. De beoordeling van een eventueel recht wordt in dit stadium slechts voorlopig gedaan. Dit benadrukt dat de focus op werk prevaleert. De invoering van een ‘zoektijd’ van vier weken is een bevestiging van deze lijn. (p35)
 • Als het de klant op deze manier niet lukt om in die vier weken werk te vinden en zich na die periode opnieuw meldt voor een uitkering, dan zal hij – zoals in het eerdere poortgesprek is afgesproken – moeten aantonen dat hij alles heeft gedaan om aan een baan te komen. (p35)
 • Preventie door het optimaliseren van de dienstverlening De aanvraagprocedure voor een uitkering is opgedeeld in een poortwachtergesprek en een intakegesprek WWB. Tijdens het poortwachtergesprek staat de focus op werk centraal. Pas vier weken daarna vindt een intakegesprek plaats, (36)
 • In de wetgeving wordt dit verankerd door de jongere te verplichten eerst zelf vier weken naar werk te zoeken, voordat de jongere aanspraak kan maken op een uitkering en ondersteuning. (p51)
 • Met ingang van 2012 wordt de WWB aangescherpt. De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) vervalt; jongeren vallen dan weer onder de WWB. Voor jongeren komt er vier weken zoektijd, voordat zij een inkomensvoorziening kunnen aanvragen. (p60

Over het leveren van een tegenprestatie schrijft het beleidsplan:

 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een tegenprestatie te vragen van mensen met een uitkering. (p11)
 • De focus ligt dan in ieder geval op participatie: de klant levert een tegenprestatie voor de uitkering en een bijdrage aan de samenleving door middel van een maatschappelijke baan. (p22)
 • Klanten die daartoe in staat zijn, leveren een tegenprestatie voor de uitkering. (p25)
 • Participeren via het leveren van een tegenprestatie voor de uitkering blijft dan ook steeds in beeld. (p34)
 • Mensen met een uitkering moeten zoveel mogelijk daarvoor een tegenprestatie leveren. (p60)

Vragen aan het Hilversums college.
Beleid achterhaald dus aanpassen.

Al deze zaken zijn dus nu achterhaald. Gezien het belang dat er is om mensen van inkomen te voorzien heeft de SP-Hilversum het college de volgende vragen gesteld:

 1. Gaat u nu iedereen die wacht op een uitkering zo snel als mogelijk (desnoods zet u extra capaciteit in) uitnodigen voor een intake gesprek, zodat zij spoedig over een uitkering kunnen beschikken als zij daar recht op hebben?
 2. Zegt u toe dat u het beleids- en uitvoeringsplan, incl. het projectenboek, gaat herschrijven zodanig dat het passend is bij de geldende wetgeving?
 3. Als het beleids- en uitvoeringsplan, incl. projectenboek herschreven is dan gaan wij ervan uit dat u dit nog eens in de commissie samenleving bespreek. Kan u ons dat toezeggen?
 4. Heeft u de medewerkers van de dienst Sociale Zaken per onmiddellijk de opdracht gegeven om conform de nieuwe wetgeving te werken?
 5. Zijn er afgelopen periode uitkeringsgerechtigden geweest die gestraft zijn (korting op de uitkering) omdat zij geen tegenprestatie geleverd hebben?
  Zo ja hoeveel zijn dit er?
 6. Gaat u die zaken opnieuw bekijken om te bezien of de maatregel die deze mensen opgelegd hebben gekregen terecht is en, daar waar die niet terecht blijkt, de maatregel  stoppen en gekorte bedrag alsnog overmaken?

De SP vind een correcte uitvoering van de nieuwe participatiewet enorm van belang en wil over het beleid en de uitvoering hiervan met de gemeente Hilversum in  gesprek. Zeker nu er zaken veranderd zijn.

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het College.  De wijzigingen betekenen namelijk nogal wat voor mensen die een uitkering nodig hebben en op dat geld zitten te wachten.

 

U bent hier