h

Minima

Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen. Extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. Minimaregelingen worden verhoogd. 

U bent hier