h

ZORG & WELZIJN

19 april 2007

Een opgeknapt zwembad

Wethouder Rensen wil extra geld uittrekken voor het opknappen van het zwembad in Liebergen. Afgesproken was al dat de gemeente er 1 miljoen in ging stoppen. Wethouder Rensen is tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende is. Hij denkt dat er 2,5 miljoen nodig is om het zwembad weer enige tientallen jaren mee te laten gaan. En dan gaat het nog maar over een “gewone” opknapbeurt. De SP heeft geen probleem met het opknappen van het zwembad, maar 2,5 miljoen is veel geld. Voor dat geld willen wij dan wel dat de Hilversummers er ook echt van profiteren. Wij pleiten er dan ook voor dat er een garantie komt dat de tarieven de komende jaren niet omhoog gaan. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de gebruikers van het zwembad straks de rekening gepresenteerd krijgen voor een opknapbeurt die al van hun belastingcenten is betaald.

Lees verder
14 april 2007

Wethouder: "Ziekenhuis is niet meer rendabel"

Vorige week liet ziekenhuis TerGooi weten dat het ziekenhuisdeel en de eerste hulp in Hilversum dicht gaan, ze verhuizen naar Blaricum. In Hilversum blijft dan alleen nog de polikliniek.
Die hele operatie wordt ons nog verkocht als een mazzeltje ook. Want, zo is de redenering, poliklinische behandelingen zijn een groeimarkt, ziekenhuisopnames zijn dat niet. We mogen dus blij zijn dat dat naar Blaricum gaat. Zodra de woorden ziekenhuis en groeimarkt in één zin worden gebruikt, word ik een beetje zenuwachtig. Dat draait meestal uit op een economische benadering van de zorg. En daar is nog nooit iemand beter van geworden. De zorg is geen markt, het gaat toch zeker niet om de vraag of het economisch rendabel is om mensen beter te maken?

Lees verder
10 april 2007

Thuiszorg en SP in de clinch of twee handen op een buik?

Boze reacties van directeur Don Coene van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGV) deze week naar aanleiding van onze vragen aan wethouder Hammer. Die vragen gaan over de plannen van TGV om te gaan samenwerken met schoonmaakbedrijf ISS. Volgens meneer Coene maken we drukte om niks, sterker nog, we zijn onbehoorlijk en hebben geen idee waar het over gaat. Tja. Wij hebben het toch echt niet verzonnen. TGV wil goedkoper gaan werken. In een interview zegt een directeur van de toekomstige partner van TGV dat ze zo goedkoop kunnen werken omdat ze het personeel minder betalen. Dan maken wij ons dus zorgen, of meneer Coene daar nou boos om wordt of niet.

Lees verder
7 april 2007

Ziekenhuis Hilversum

Het Tergooi ziekenhuis heeft deze week laten weten dat ze een aantal van hun taken gaan 'herschikken'. Het komt er op neer dat er in Hilversum geen ziekenhuis meer zal zijn waar mensen meerdere dagen kunnen verblijven. Ook de spoedeisende hulp gaat naar Blaricum. In Hilversum blijft dan alleen een polikliniek open.

Lees verder
3 april 2007

Thuiszorg is geen schoonmaakklusje

Afgelopen week werd bekend dat de Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGV) wil gaan samenwerken met ISS Hospital Services. De naam zegt het al, TGV verzorgt de thuiszorg in Hilversum en omgeving. Juist rond die thuiszorg heeft de SP, maar ook wethouder Hammer, het afgelopen jaar veel gedaan om er voor te zorgen dat met de invoering van de WMO begin dit jaar, geen problemen zouden ontstaan. Niet voor de mensen die thuiszorg krijgen, maar ook niet voor de medewerkers van de thuiszorg instellingen. In Hilversum gaat het dan ook redelijk goed als je het afzet tegen de verhalen uit de rest van het land. Door de samenwerking van TGV met ISS kan dat wel eens anders worden. De SP maakt zich daar ongerust over en heeft de wethouder dan ook een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
13 maart 2007

Wij willen nog steeds spelen!

Half januari heeft de SP Hilversum vragen gesteld aan wethouder Hammer over en speelplek aan de Charlie Tooropstraat, bij de Diependaalselaan. Daarover kunt u hier meer lezen. Om kort te gaan kwam het er op neer dat de wethouder ook vond dat die speelplek er moest komen, maar ja, dat zou volgens de planning pas gebeuren als heel plan Diependaal klaar is. En dat kan nog wel even duren.

Lees verder
21 februari 2007

Daklozen

De SP fractie heeft in de commissie welzijn van 14 februari vragen gesteld aan de wethouder over mogelijke oplossingen voor het bieden van hulp aan “zorgmijders”. De aanleiding daarvoor was een stuk in de Gooi en Eemlander van vorige week over een meneer v/d Valk die in een bunker bij vliegveld Hilversum “woont”. De SP was onaangenaam verrast door de reacties die het stuk op de site van de krant uitlokte. Veel mensen vonden het die man z’n eigen schuld, moest ie maar niet drinken. Het zou zonde zijn om geld uit te geven aan dit soort types. En meer van dat soort reacties. De enige positieve uitzondering was een reactie van wethouder Hammer, die liet weten dat het probleem wat hem betreft de hoogste prioriteit had.

Lees verder
3 februari 2007

Meldpunt WMO

Op 1 januari is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De WMO is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op zorg en welzijnsvoorzieningen. Denk aan zaken als thuiszorg, een traplift, etc. Tot 1 januari waren daar natuurlijk ook regelingen voor. Die werden deels uitgevoerd door het rijk en deels door de gemeente. De WMO wordt nu in zijn geheel door de gemeente uitgevoerd. De gedachte is dat dat tot betere voorzieningen lijdt.

Lees verder
29 januari 2007

Wij willen spelen!

Op de Charlie Tooropstraat (bij de Diependaalselaan) staat alweer enige jaren een appartementencomplex. Op het terrein waar nu die flat staat, was vroeger een speelplaats die voornamelijk gebruikt werd door de bewoners van het naastgelegen woonwagenkampje. Met de bouw van het appartementencomplex, verdween de speelplaats. Zowel de bewoners van het woonwagenkampje als de bewoners van de appartementen is toen beloofd dat de speelplek weer terug zou komen als de appartementen klaar waren. Die appartementen staan er inmiddels al weer even, maar de speelplek is nog steeds niet terug.

Lees verder
14 december 2006

SP niet blij met WMO, maar stemt in met uitvoering

Deze week is in de commissie welzijn gesproken over de beleidsregels voor de WMO. Dat was de laatste van een serie besluiten die nodig waren om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari in te kunnen voeren. Het is een wet waar de SP zeker niet blij mee is. Het is een wet die volgens ons geen ander doel heeft dan het doorvoeren van een bezuiniging op zorg en welzijn. In het kort komt het er op neer dat taken die vroeger door het rijk werden uitgevoerd, nu door de gemeente moeten worden gedaan. De gemeente krijgt daar echter wel mindergeld voor dan het rijk nodig had. Dat kan volgens ons dan ook niet goed gaan. In de 2e kamer heeft de SP dan ook tegen deze wet gestemd. Hij is echter door een kamermeerderheid aangenomen. In Hilversum hebben we nu dus ook met deze wet te maken, of we dat nou leuk vinden of niet. Daarom hebben wij ons hier vanaf het begin op het standpunt gesteld dat we dan maar moeten proberen om er het beste van te maken, om de problemen die gebruikers van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, rolstoelen en andere voorzieningen te wachten staan zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier