h

ZORG & WELZIJN

6 juni 2021

Kadernota Hilversum 2021: Dat kan anders

Foto: n.a. / pixabay

De kadernota van de gemeente Hilversum zet wederom in op groot geld voor grote projecten. Goed voor de CV van de wethouders. Maar de minima en wie afhankelijk is van zorg en welzijn komen er bekaaid vanaf. Bezuinigingen op zorg en welzijn gaan gewoon door. Als het geld voor het fysiek domein tegen de plinten van de te realiseren projecten klotst en er tegelijkertijd binnen het sociaal domein mensen verzuipen vanwege bezuinigingen dan is er iets mis. Dat moet echt anders.

Lees verder
23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Lees verder
2 april 2020

Corona crisis: de derde week

Intussen zitten we in de derde week van de Corona crisis, en we gaan nog een aantal weken krijgen. In mijn geval betekent dat ik met mijn jonge gezin thuis thuis zit. Voor mijn kinderen van negen en vier jaar oud betekent deze periode dus dat zij niet naar school kunnen. Gelukkig heeft de school van mijn kinderen tablet's en laptops ter beschikking gesteld zodat er op afstand geleerd kan worden. Dan hebben mijn kinderen ook nog eens het geluk of misschien wel pech, dat mijn vrouw als onderwijzeres in het basis onderwijs werkzaam is.

Lees verder

College: 'Jongerenopvang voldoet aan het aanbod

Antwoorden B&W op artikel 41-vragen SP over de regionale jongerenopvang. Volgens het college is extra opvang niet nodig, ook al blijft het aantal daklozen groeien.

Lees verder

SP: 'Start onderzoek naar gang van zaken subsidiekamers

De SP Hilversum wil dat het college van Hilversum een onderzoek doet naar wethouder Karin Walters en het reilen en zeilen rond de ontstane discussie over de subsidiekamers. Aanleiding om vragen te stellen is de brief van de burgerleden van twee subsidiekamers (Jeugd en Onderwijs, Zorg en Welzijn en Sport) waarin deze aangeven dat de wethouer foutieve informatie gaf en een evaluatie van de subsidiekamers niet tijdig had gedeeld. 

Lees verder

Zorgen in Hilversum over ’kwetsbaren en hulpzoekenden’ tijdens coronacrisis

De SP Hilversum maakt zich zorgen over de ’kwetsbaren en hulpzoekenden’ in Hilversum nu onder meer het Sociaal Plein is gesloten. De partij wil van het college wat er gedaan wordt om de zorg en dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden.

Lees verder

CDA en SP openen meldpunt #waarloopjetegenaan

Om inzichtelijk te krijgen waar inwoners tegenaan lopen open het CDA en de SP het meldpunt #waarloopjetegenaan zodat organisaties en inwoners hun zorgen kunnen uiten en vooral punten van verbetering kunnen aangeven. De partijen zullen de verzamelde punten van verbetering inbrengen in de gemeenteraad en ook de uitkomsten van dit onderzoek aan de Minister van Gehandicaptenzaken aanbieden.

Lees verder
10 maart 2020

CDA en SP Hilversum openen ‘meldpunt #waarloopjetegenaan’ voor mensen met een beperking

Om inzichtelijk te krijgen waar inwoners tegenaan lopen openen CDA en SP het meldpunt #waarloopjetegenaan zodat organisaties en inwoners hun zorgen kunnen uiten en punten van verbetering kunnen aangeven.

Lees verder

SP maakt zich zorgen om loden waterleidingen in Hilversum

De SP Hilversum vindt dat er snel plan moet komen om de gemeente ’loodvrij’ te maken.

Lees verder

Hilversum lost tekorten in daklozenopvang op

Ook Hilversum kampt met een tekort aan opvangplekken voor daklozen. De SP Hilversum pleit voor een goede en soepele daklozenopvang, waar iedereen wordt opgevangen. Daarnaast wil de partijvooral meer betaalbare woningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier