h

ZORG & WELZIJN

6 november 2013

Na controle blijkt: gooise thuiszorgorganisaties hebben de zaak niet op orde

Eind 2012 zijn met verschillende thuiszorgorganisaties contracten gesloten voor het leveren van huishoudelijke verzorging per 1 januari 2013. De SP-Hilversum diende een 21 punten wensenlijst in en toen de contracten werden afgesloten hebben we getoets of ze redelijk waren. En dat leken ze te zijn. Het plan was om thuiszorgmedewerkers fatsoenlijk te betalen en op te leiden. Maar helaas in juli 2013 bleek dat er iets helemaal scheef leek te gaan. De SP - Hilversum heeft toen een spoeddebat over de thuiszorg aangevraagd en diende twee moties in om de gemeente afspraken te laten controleren. En wat blijkt nu.....5 van de 23 zorgorganisaties heeft zijn zaakjes met betrekking tot fatsoenlijke loonbetaling en opleiden niet op orde.Deze zorgorganisaties hebben nu tot 15 november aanstaande te tijd om orde op zaken te stellen.
Lees verder
4 november 2013

Mantelzorgondersteuning niet volgens afspraak

Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die iemand biedt aan zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. In Hilversum hebben we daarover afgesproken dat deze zorg geregeld wordt door Versa Welzijn en om precies te zijn door het Steunpunt Mantelzorg. Mantelzorg is van belang omdat het zorg voor naasten is en geholpen worden door iemand die je kent is fijn. Daarnaast is het voor de gemeente goed nieuws als mensen voor hun familie zorgen. De gemeente hoeft dan namelijk minder hulp te regelen. Een prima reden dus om mantelzorgers een steuntje in de rug te geven. Dat leek goed geregeld.. Maar toch niet..

Lees verder
24 oktober 2013

Is zorg onbetaalbaar? Politiek cafe Laren met SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten

Het Nederlandse zorglandschap is behoorlijk complex. We hebben te maken met veel verschillende partijen met allemaal hun eigen belangen. Toch is er ook een duidelijk gezamenlijk belang: een goede en betaalbare zorg. Hoe doe je dat in tijden van crisis en oplopende kosten? Er is volop beweging, maar bewegen we wel de goede kant op? Hoe ziet het ideale plaatje eruit en wat is er nodig om dat te bereiken?

Lees verder
4 september 2013

Maatschappelijke opvang: Vol is Vol?

De crisis- en maatschappelijke opvang van vrouwen en gezinnen in Hilversum komt plaasten te kort. De SP hoort van direct betrokkenen dat gezinnen van buiten onze regio, die eigenlijk wel opgevangen zouden moeten worden, worden geweigerd omdat de opvang vol zit. Landelijk onderzoek in opdracht van de staatssecretaris lijkt dat beeld te bevestigen. Tegelijkertijd krijgt opvangcentrum De Vluchtheuvel onvoldoende huurwoningen toegewezen om alle gezinnen die daar klaar voor zijn weer op zichzelf te laten wonen. Terwijl er wel voor maatschappelijke opvang gereserveerde woningen over zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier