h

ZORG & WELZIJN

1 april 2013

Zaterdag 6 april demonstratie Sta op voor de Zorg

De regering van VVD en PvdA breekt de zorg af. Dat doet zij door fors op de zorg te bezuinigen, de marktwerking in de zorg te bevorderen, de werkgelegenheid in de zorg te ondermijnen en door mensen die in de zorg werken op de nullijn te zetten. Daar gaan we niet mee akkoord omdat het een kwestie van beschaving is dat we goed zorgen voor mensen die ziek zijn of verzorging nodig hebben. Wij roepen dan ook werkers in de zorg, gebruikers van de zorg en familieleden van mensen die zorg nodig hebben op om op te staan voor de zorg en deel te nemen aan de Strijd om Zorg demonstratie op 6 April, 12 uur - 15 uur, in het centrum van Den Haag.

Lees verder
23 maart 2013

ZORG OM ZORG, een ontmoeting over zorg thuis en in de buurt. Komt u ook?

Het kabinet gaat hard bezuinigen op de zorg. De thuiszorg wordt flink gekort terwijl mensen juist minder snel recht hebben op zorg in een zorginstelling. Ouderen, chronisch zieken, mensen met een psychiatrische aandoening en mensen met een beperking, maar ook zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties merken daar de gevolgen van. Daarom heeft de SP het initiatief genomen om eenZORG OM ZORG ontmoeting te organiseren. De ontmoeting is bedoeld voor zorgwerkers, mensen die zorg ontvangen maar ook voor mensen die meer willen weten over de gevolgen die de kabinetsplannen op de zorg en zorgwerkers hebben. De ontmoeting vindt plaats op maandag avond 25 maart in Theater Achterom in Hilversum. De entree is gratis en iedereen is welkom!

Lees verder

Pagina's

U bent hier