h

ZORG & WELZIJN

2 februari 2013

SP vreest kaalslag WMO

De SP heeft (net als de vakbonden) ernstige zorgen over de gevolgen die de landelijke en de lokale bezuinigingen op de huishoudelijke zorg, dagbesteding, persoonlijke begeleiding en verzorging zullen hebben voor gehandicapten, psychiatrisch patiënten, (dementerende) ouderen en anderen die zorg nodig hebben. De SP Hilversum en de SP werkgroepen in het Gooi hebben daarom hun gemeenten per brief opgeroepen om bij de Staatsecretaris zorg protest aan te tekenen tegen de bezuinigingsplannnen van dit PvdA/VVD kabinet. Niet alleen komen mogelijk mensen zonder de zorg te zitten maar ook vele zorgwerkers kunnen hun baan verliezen.

Lees verder
29 januari 2013

Thuiszorg uitgekleed! SP en vakbonden op de bres voor thuiszorg

De regering wil 75% van de huishoudelijke zorg afschaffen. Ouderen en gehandicapten moeten die zorg zelf gaan betalen. Voor de mensen die dit niet kunnen blijft een zogenaamde maatwerkvoorziening over. Naar verwachting gaan er op landelijk niveau 58.000 banen in de thuiszorg verdwijnen, en duizenden ouderen en gehandicapten zullen het in de toekomst zonder deze waardevolle vorm van zorg moeten doen, en dreigen hun vertrouwde hulp te verliezen. Ook in Gooi en omstreken zullen we de gevolgen van dit PvdA/VVD beleid gaan merken als we het tij niet keren.

Lees verder
29 oktober 2012

WMO: Zorg en welzijn. Praatjes vullen geen gaatjes

Vanuit de landelijke overheid wordt gesteld: zorg wordt goedkoper en beter als je het dicht bij mensen organiseert. Vanuit die gedachte moeten de gemeenten zorg en welzijn gaan organiseren. Het gevolg: belangrijke regelingen zoals de bijstandsuitkering, uitkeringen voor arbeidsongeschikten, zorg en welzijn, passend onderwijs en jeugdzorg worden over de schutting gegooid, en wel met een fikse korting op de financiele middelen. Natuurlijk kan je het één en ander slim combineren en is het een mooie uitdaging om alles goed geregeld te krijgen. Maar uiteindelijk bepaald het geld dat je beschikbaar stelt wel hoeveel je kunt doen. De gemeente is druk met alle zaken die Den Haag niet meer wil doen en inmiddels heeft de gemeenteraad over het zogeheten WMO beleidsplan besloten. De SP fractie stemde tegen dit voorstel. Waarom? Ten eerste neemt de gemeente onvoldoende verantwoordelijkheid voor mensen die hulp of voorzieningen nodig. Ten tweede is het onduidelijk waarvoor je straks bij de gemeente kan aankloppen en waar je recht op hebt. Ten derde is het niet volledig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier