h

ZORG & WELZIJN

3 september 2013

Lege pot Jeugdsportfonds: Aanvullen!

Medio augustus bereikte ons  - raadsleden – het bericht dat de pot voor het jeugdsportfonds leeg is. Dit moesten we vernemen via de nieuwsbrief van het jeugdsportfonds. En daaruit bleek dat de situatie in april al zorgwekkend was. Jammer genoeg heeft de wethouder jeugd en sport ons hierover niet geinformeerd. Als SP daarom in augustus vragen gesteld aan de wethouder jeugd en sport. Wij vinden namelijk dat de gemeente de legepot moet aanvullen. En in dit geval staan we niet alleen. Onze PvdA en D66 collega´s  zijn het met ons eens.

Lees verder
28 augustus 2013

Kom donderdag 29 augustus naar de Gooise thuiszorgbijeenkomst!

Op donderdag 29 augustus aanstaande organiseren de samenwerkende FNV bonden Gooi en Vechtstreek in het Gooi een bijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers. Er wordt gesproken over de ontwikkelingen bij Vivium thuiszorg en overige ontwikkelingen die de thuiszorg raken. De SP is erbij! Jij toch ook?

Lees verder
4 augustus 2013

SP: Aanvaard collectief ontslag thuiszorg niet!

De SP Hilversum en omstreken heeft dinsdagmiddag 30 juli mede namens de samenwerkende vakbonden Gooi- en Vechtstreek een petitie met het verzoek om zeer kritisch te kijken naar een mogelijke collectief ontslag aanvraag voor thuiszorgmedewerkers aangeboden bij het UWV kantoor in Hilversum.

Lees verder
9 juli 2013

Een hart onder de riem voor medewerkers van de thuiszorg

Bezuinigen op de thuiszorg. Gemeenten, zorgorganisaties en politieke partijen hebben er hun handen vol aan. Hoe moeten we we de zorg goed geregeld krijgen? Wie gaat dat betalen? Wat kunnen de mensen zelf? Maar wat ondertussen vergeten wordt is dat de thuiszorgermedewerkers (over wie het gaat) gewoon aan het werk zijn. Zij verdienen een pluim, een hart onder de riem en alle respect. Daarom verzamelde de SP steunbetuigingen voor de thuiszorgmedewerkers en bundelde die in een boekje: Een hart onder de riem voor medewerkers van de thuiszorg. Lees verder voor de open brief van de SP Hilversum aan de thuiszorgmedewerkers en het boekje.

Lees verder
26 juni 2013

SP en samenwerkende bonden Gooi en Vechtstreek: Dumpen thuiszorgmedewerkers een schandelijke vertoning

Vandaag is bekend geworden dat 125 thuiszorgmedewerkers van Vivium Zorggroep kunnen kiezen tussen ontslag of het accepteren van een flink lagere functieschaal en inleveren van salaris. Onacceptabel vinden de FNV samenwerkende bonden Gooi en Vechtstreek en de SP Hilversum. Als samenwerkende bonden nemen we afstand van de voorgenomen reorganisatie bij TGVS. Werknemers worden voor het blok gezet: accepteren van een loonsverlaging of anders je baan verliezen. Dit wringt des te meer dat de Vivium zorggroep als geheel in 2012 een winst heeft gemaakt van 8,2 miljoen. Bij de voorgenomen reorganisatie neemt men een voorschot op mogelijke wettelijke veranderingen die mogelijk pas in 2015 zullen worden doorgevoerd.Lees verder
18 mei 2013

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten 'Georganiseerde zorgfraude reden voor parlementaire enquete'

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten wil een parlementaire enquête naar de georganiseerde zorgfraude. ‘In de afgelopen weken krijgen we een steeds beter beeld van de georganiseerde zorgfraude. De Telegraaf bericht zaterdag 19 mei over adviesbureaus die actief aanzetten tot het indienen van te hoge declaraties. Tegelijkertijd blijkt uit een achtergehouden onderzoek dat zorgverzekeraars geen belang hadden om de declaraties te controleren, zij zagen dit als kostenpost. En de premiebetaler zag zijn premie onterecht stijgen. Dit is voldoende reden om een uitgebreid onderzoek te doen naar het zorgstelsel.'

Lees verder
18 april 2013

Gemeente moet zorgen dat mensen met een beperking naar hun werk kunnen

Dankzij bezuinigingen van het VVD/PvdA kabinet dreigen mensen met een beperking achter de geraniums te belanden. Ook gehandicapten in het Gooi worden de dupe van de bezuinigingen op het vervoer van en naar de dagbesteding of werk. We schreven hierover eerder het artikel 'op bezoek bij zorgboerderij het Gooi'. De SP vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en gaat de gemeente voorstellen om, als mensen door de bezuinigingen op vervoer hun passende dagbesteding of werk dreigen te verliezen, dit te compenseren uit het WMO budget.

Lees verder
12 april 2013

Winsten zorgverzekeraars moeten terug naar de zorg

Volgens SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten moeten de duizelingwekkende hoge winsten van zorgverzekeraars terug naar de zorg. ‘1,4 miljard euro laten zorgverzekeraars op de plank liggen. Dat geld moet gewoon terug de zorg in. Miljarden liggen nu te wachten op een bestemming, terwijl bijvoorbeeld de thuiszorg kapot bezuinigd wordt. Schippers moet daar een einde aan maken.’

Lees verder
11 april 2013

Op bezoek bij zorgboerderij het Gooi

Deze week was de SP op bezoek bij zorgboerderij het Gooi. Zorgboerderij het Gooi is een kleinschalige dagopvang voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.We hoorden en zagen daar dat mensen met ieder een eigen talent maar ook ieder hun eigen beperking werkten en een gezellige dag hadden. De boerderij is echt hun dagbestedingsplek, dagopvang of werkplek. De stal wordt uitgemest, de pony geborsteld, de moestuin geschoffeld en de koe geknuffeld. Iedereen is of komt op zijn plek, of toch niet??

Lees verder

Pagina's

U bent hier