h

ZORG & WELZIJN

19 juni 2015

736.759 handtekeningen voor de actie 'Red de Zorg'

Vakbonden FNV en CNV Zorg en Welzijn hebben op de Hofplaats in Den Haag de petitie 'Red de Zorg' aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. De bonden verzamelden 736.759 handtekeningen, veel meer dan verwacht. Zelfs staatssecretaris van Rijn was er even stil van!Lees verder
27 mei 2015

SP hekelt regioplan huishoudelijke hulp

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

Ambtenaren in de regio hebben een onzalig plan bedacht om de extra gelden die staatsecretarissen van Rijn en Asscher te besteden. Het geld was bedoeld om werkgelegenheid in de (thuis)zorg te behouden en de eigen bijdrage te verlagen van mensen die thuiszorg krijgen. Maar wat bedenken de ambtenarenvan de regio Gooi en Vechstreek. We starten een 'overheids' schoonmaak bedrijf sleutelen de signaleringsfunctie uit de thuiszorg en  nemen bij dit 'overheidsbedrijf' ontslagen thuiszorgmederwerker en bijstandsgerechtigden aan die we dan het CAO loon schoonmaak-glazenwasser betalen. Niks behoud van fatsoenlijke thuiszorg en kwaliteit maar loondumping en kwaliteitsverlies. Reden voor de SP om de regioambtenaren en de verantwoordelijk portefeuillehouders een pittige brief te schrijven. Want dat kan natuurlijk niet zomaar gebeuren! 

Lees verder
6 mei 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG. TEKEN NU!

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen. De vakbonden FNV en CNV zorg en welzijn gesteund door de SP en anderen  roepen de regering daarom, middels een volkspetitie, op om de afbraak van de zorg nu te stoppen! Wat u kan doen? Laat uw stem horen en teken hier de volkspetitie!

Lees verder
18 maart 2015

Zorg om Zorg: Jeugdzorg

Foto: sp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een belangrijke taak die we buitengewoon serieus moeten nemen. Zaken rondom feiten en aannames en privacy waarborgen alsook werkwijzen en moeten op orde zijn. Zeker omdat zaken van belang kunnen zijn bij de rechter en beslissingen op basis van rapporten van bureau jeugdzorg diep ingrijpen in gezinnen. Een rapport van het CPB geeft echter aan dat er reden is voor zorg.

Lees verder
8 maart 2015

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

Hoe de samenleving omgaat met kwetsbare mensen geeft de mate van beschaving aan. Al jaren geeft de SP-Hilversum aan dat de crisisopvang een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover.Lees verder
8 maart 2015

Mantelzorg Zorg voor elkaar!

Foto: SP / sp

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. Niet alleen de oudere mantelzorgers maar juist ook de jongeren! De eerste stappen om dit te realiseren zijn gezet. Besloten is het mantelzorgcompliment te behouden, extra informatie en advies te verstrekken over de ondersteuning die de gemeente kan bieden op het gebied van zorg voor elkaar en de afspraak dat de gemeente zelf een mantelzorgvriendelijke organisatie wordt! We zijn op weg en we zijn ervan overtuigd dat met wat hulp van de gemeente mantelzorgers heel veel kunnen betekennen veel voor hun naasten.

Lees verder
5 augustus 2014

Directie verpleeghuis neemt extra maatregelen na noodoproep medewerkers en familie

De directie van Amaris zorggroep heeft extra maatregelen toegezegd om de problemen bij verpleeghuis de Veste in Naarden op te lossen. Op 24 julli organiseerden zorgmedewerkers in samenwerking met de Abvakab FNV en  familieleden van bewoners een hoorzitting over de kwaliteit van zorg bij Amaris De Veste. De SP was hierbij als toehoorder aanwezig en sprak haar steun uit aan de medewerkersen de familie. Naar aanleiding van de bijeenkomst en een vervolg gesprek op 28 juli (met de vakbond) heeft de directie van Amaris extra avond- en korte ochtenddiensten toegevoegd hiervoor wordt extra personeel (4FTE) ingezet. Ook mogen de boventallige woonassistentes weer aan de slag bij hun vertrouwde bewoners en wordt er extra schoonmaak ingezet om de zorg te ontlasten.  Op 12 augustus zal er een vervolg gesprek plaats vinden.

Lees verder
27 juli 2014

SP steun voor bezorgde medewerkers en familie van bewoners woonzorgcentrum De Veste

Afgelopen donderdag, 24 juli, kwamen medewerkers en familie van cliënten van zorginstelling Amaris de Veste bijeen om te praten over de zorgen die zij hebben over de zorg die mensen nodig hebben. De kwaliteit van zorg op de afdelingen is volgens medewerkers en familie onvoldoende. De Raad van Bestuur zou eigenlijk bij deze bijeenkomst aanwezig zijn maar was uiteindelijk de grote afwezige.  Wel aanwezig waren lokale raadsleden, de SP en de media. Medewerkers en familie deelden hun ervaringen en hun zorgen. Het waren treurige verhalen. Dat de Raad van Bestuur van Amaris beterschap beloofd en de zorgen serieus neemt lijkt niet meer dan vanzelfsprekend..

Lees verder

Pagina's

U bent hier