h

ZORG & WELZIJN

350 badeendjes dobberen in Raadhuisvijver Hilversum

Video: De SP Hilversum liet als ludiek actie 350 badeendjes los in de vijver bij het raadhuis in Hilversum om zo aandacht te vragen voor een grote groep mensen met een psychiatrische achtergrond die door het sluiten van GGZ-locatie WESPP geen nieuwe plek heeft gevonden.

Lees verder
25 september 2018

Ze zijn al thuis: Hilversum nu ook kinderpardongemeente

Nog geen drie weken geleden was heel Nederland in rep en roer. De kinderen Lili en Howick zouden worden uitgezet naar Armenië. Een land waarvan zij de taal amper spreken; een land waar zij nog nooit zijn geweest.

Lees verder

SP Hilversum kraakt zorgbeleid en 'yolo-cultuur' huidig college

De SP Hilversum uit felle kritiek op het college. Er wordt volop geld gestopt in het opleuken van 'Mediastad Hilversum', maar voor zorg komt er geen geld bechikbaar. Volgens wethouder Angelika Pelsink van Zorg en Welzijn houdt Hilversum 1,7 miljoen euro over op de jeugdzorg en Wmo.

Raadsleden Bianca Verweij en Rebekka Timmer vinden dat er genoeg problemen zijn in de zorg en dat het geld daaraan uitgegeven moet worden.

Lees verder
23 september 2018

Zorg voor de jeugd: Eerlijk loon en geen stapels papier

Door bezuinigingen op de jeugdzorg en de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingswaanzin staat de zorg voor onze jeugd ernstig onder druk. Jeugdzorgorganisaties die nog aanspraak willen maken op geld van gemeenten of regio’s worden steeds vaker gevraagd onder de kostprijs zorg te leveren en een woud aan bureaucratie op te tuigen. Dat is onacceptabel.

Lees verder
5 september 2018

SP-afdelingen Noord-Holland slaan alarm over jeugdzorg

Daags na de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag voor fatsoenlijk loon, minder bureaucratie en lagere werkdruk, werd bekend dat de drie grote gespecialiseerde instellingen in Noord Holland afhaken bij de aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder
22 augustus 2018

Proef wijkbrandweerman geslaagd!

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In 2013 heeft SP Hilversum gevraagd een proef te starten met de wijkbrandweerman om de dienstverlening in wijken en buurten, dichtbij mensen te verbeteren. De proef startte in 2016 en is geslaagd, zo hebben we inmiddels gehoord. Zo goed geslaagd dat er zelfs behoefte is aan meer wijkbrandweermannen. Daarom heeft de SP het Hilversums college gevraagd om met de veiligheidsregio te gaan overleggen over de inzet van meer wijkbrandweermannen. Niet alleen in Hilversum maar in het hele Gooi. Ze hebben beloofd dit te gaan doen en dus hopen wij binnenkort bericht te krijgen over de inzet van meer wijkbrandweermannen

Lees verder

SP inventariseert problemen in de jeugdzorg

De Hilversum heeft wachtlijsten in de jeugdzorg en steeds meer dakloze jongeren. Er is onder een tekort aan professionals, crisisopvang en jeugdpsychiaters. Er wordt echter vooral gediscussieerd over het geld - en niet over de nood.
"Dit voelt als een ongeluk in een tunnel. Iedereen ziet 't, maar niemand die iets doet."

Lees verder
27 maart 2018

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

Foto: SP

Aan de nieuwe raad van Hilversum,

Lees verder

Pagina's

U bent hier