h

Proef wijkbrandweerman geslaagd!

22 augustus 2018

Proef wijkbrandweerman geslaagd!

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In 2013 heeft SP Hilversum gevraagd een proef te starten met de wijkbrandweerman om de dienstverlening in wijken en buurten, dichtbij mensen te verbeteren. De proef startte in 2016 en is geslaagd, zo hebben we inmiddels gehoord. Zo goed geslaagd dat er zelfs behoefte is aan meer wijkbrandweermannen. Daarom heeft de SP het Hilversums college gevraagd om met de veiligheidsregio te gaan overleggen over de inzet van meer wijkbrandweermannen. Niet alleen in Hilversum maar in het hele Gooi. Ze hebben beloofd dit te gaan doen en dus hopen wij binnenkort bericht te krijgen over de inzet van meer wijkbrandweermannen

Waarom een wijkbrandweerman
Voorkomen is beter dan genezen! De proef met de wijkbrandweerman maakte deel uit van het project Brandveilig Leven waarbij de brandweer veiligheidschecks bij bewoners uitvoerden. De SP signaleerde dat de overheid ouderen stimuleert om zo lang mogelijk thuis te wonen, maar dat het aantal ernstige brandincidenten met verminderd zelfredzamen steeg en er meer aandacht voor dit onderwerp nodig was. We pleiten daarom in 2012 ook voor deelname van verpleeghuizen aan de actie 'Geen nood bij Brand' en in 2013 voor de proef met de wijkbrandweerman

Wat doet de wijkbrandweerman?
De wijkbrandweerman beantwoordt vragen van inwoners over brandveiligheid en geeft tips over brandveiligheid of mogelijke maatregelen als inwoners gevaarlijke situaties signaleren.

  • Inwoners bewust maken van brandveiligheid in en rond de woning;
  • Inwoners informeren en tips geven als er in hun straat een brand is geweest;
  • Voorlichting geven in het wijkcentrum, bij buurtverenigingen, op scholen en in verzorgingstehuizen;
  • Voorlichting geven over brandveiligheid, zoals over rookmelders en koolmonoxidemelders;
  • Samenwerken met de gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcoöperaties.

Inwoners kunnen bij de wijkbrandweerman ook een woningcheck laten uitvoeren. Door middel van een gesprek thuis beoordeelt hij of de woning brandveilig is, of met welke maatregelen de situatie kan worden verbeterd.

Tot slot
Professionele brandweerlieden houden zich bezig met het redden van mens en dier, het bestrijden van brand, het verlenen van hulp bij ongevallen en brandveiligheid. De wijkbrandweerman is wat de SP een toevoeging op het team van de veiligheidsregio en mag niet ten koste gaan van de repressieve dienst (de manschappen die uitrukken)

U bent hier