h

ZORG & WELZIJN

10 maart 2020

CDA en SP Hilversum openen ‘meldpunt #waarloopjetegenaan’ voor mensen met een beperking

Om inzichtelijk te krijgen waar inwoners tegenaan lopen openen CDA en SP het meldpunt #waarloopjetegenaan zodat organisaties en inwoners hun zorgen kunnen uiten en punten van verbetering kunnen aangeven.

Lees verder

SP maakt zich zorgen om loden waterleidingen in Hilversum

De SP Hilversum vindt dat er snel plan moet komen om de gemeente ’loodvrij’ te maken.

Lees verder

Hilversum lost tekorten in daklozenopvang op

Ook Hilversum kampt met een tekort aan opvangplekken voor daklozen. De SP Hilversum pleit voor een goede en soepele daklozenopvang, waar iedereen wordt opgevangen. Daarnaast wil de partijvooral meer betaalbare woningen.

Lees verder
6 december 2019

Gebroken zorghart medewerkers Amerpoort

Foto: SP

Alle steun voor de medewerkers van Amerpoort. Zij hebben hart voor zorg en dat dreigt nu gebroken te worden en dat mag niet gebeuren! Daarom hebben ze samen met de FNV acties aangekondigd. Ze komen in actie...

Lees verder

SP bezet GGZ gebouw in Hilversum

De SP in Hilversum heeft de GGZ Wespp in Hilversum bezet uit protest tegen de geplande sluiting van het pand op 1 januari. 

Lees verder

SP Hilversum wil snelle aanpak ’buitensporige zorgwinsten’

De SP stelt schriftelijke vragen aan het college over twee Hilversumse zorginstellingen die buitensporige winst maken, n.a.v. onderzoek van Follow The Money. Burgemeester en wethouders melden echter pas in september met antwoorden te komen.

Lees verder
5 juli 2019

Geen winst over de rug van patiënten

Foto: SP Hilversum / sp

Winst maken over de rug van patiënten en zorgverleners. Als SP vinden we dat niet OK. Onlangs zijn diverse publicaties van Follow The Money verschenen. Ze publiceerde zorgelijke conclusies over zorgorganisaties die structureel 10% (of meer) winst maken. In een lijst van organisaties troffen wij ook twee Hilversumse organisaties aan. De SP is van mening dat tot op de bodem uitgezocht moet worden hoe het bij die en mogelijke andere organisaties zit en dat wij als gemeente Hilversum dan wel regio Gooi en Vechtstreek paal en perk moeten kunnen stellen aan winstmarges. We stelden daarom vragen op voor het college van Hilversum.

Lees verder
31 december 2018

Kinderen horen niet langdurig in de crisisopvang!

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

Tot schrik en ontsteltenis ontdekte de SP Hilversum dat in onze Gooise crisisopvang langdurig – meerdere maanden- meerdere kleine kinderen wonen. Op dit moment betreft dat één baby, twee peuters en een tiener.  De SP wil dat we deze kinderen en hun verzorgers zo snel als mogelijk uit de crisisopvang halen. Desnoods moeten er speciale afspraken voor gemaakt worden.

Lees verder

Geen manager inclusie in Hilversum

De SP pleit voor een projectmanager incluse voor Hilversum. Het college van burgemeester en wethouders voelt daar echter niets voor.

Lees verder

Honderden badeendjes geven psychiatrisch patiënten in Hilversum 'gezicht'

De SP Hilvertsum vermoed dat er in de regio Gooi 350 mensen met een psychiatrische achtergrond zijn waar we geen zicht op hebben. Daarom gooit de parij 350 genummerde badeendjes in de vijver, om zichtbaar te maken wie het zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier