h

ZORG & WELZIJN

5 juni 2014

Onterecht geïnde eigen bijdragen voor opvang terugbetaald

Door een procedurefout van de gemeente kon van 21 januari tot 15 maart geen eigen bijdragen worden geïnd voor maatschappelijke opvang. De verordening die dat moest regelen was te laat vastgesteld. De SP vroeg het college de onterecht geinde bijdragen aan de mensen terug te geven. Het college heeft onlangs laten weten dat alle mensen die begin dit jaar onterecht een eigen bijdrage hebben betaald voor maatschappelijke opvang hun hebben geld teruggekregen.

Lees verder
29 mei 2014

Extra aandacht voor mantelzorgers!

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. De eerste stappen om dat te realiseren worden nu gezet. In juni start een bewustwordingscampagne mantelzorg en in augustus wordt in de gemeenteraad gesproken over de hoe de gemeente informatie en ondersteuning zo goed mogelijk kan regelen. De SP heeft veel gesprekken met mantelzorgers en mantelzorgondersteuners gevoerd. In ons verkiezingsprogramma stonden dan ook allerlei ideeën om mantelzorgers te ondersteunen. Goed dus dat het college voortvarend aan de slag gaat! Met wat hulp van de gemeente kunnen mantelzorgers  namelijk ontzettend veel voor hun naasten betekenen.

Lees verder
1 april 2014

Aandacht voor mensen met een beperking

Aandacht voor mensen met een beperking. Eind februari vroeg de Mi ta stimabo (organisatie van en voor visueel gehandicapten en hun omgeving) aandacht voor de toegankelijkheid van de kieslijst voor mensen met audio visuele beperkingen. De gemeente Hilversum had de kieslijsten namelijk nog niet toegankelijk gemaakt voor deze groep mensen, maar die horen er natuurlijk wel bij! De Mi ta stimabo  verstuurde een mailtje naar de voorzitter van de kiescommissie en ook de SP-Hilversum drong er bij de voorzitter van de kiescommissie op aan om de kieslijsten voor iedereen toegankelijk te maken. En met resultaat! De gemeente Hilversum bleek niet doof voor blinden! Zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen als de Europese verkiezingen is nu geregeld dat de kieslijsten toegankelijk zijn voor mensen met een audio visuele beperking. Heel goed!

Lees verder
19 februari 2014

Boze vrouwen in de Hilversumse Meent: Mobiele bus voor bevolkingsonderzoek borstkanker moet terug!

Onlangs maakte het bureau voor Bevolkingsonderzoek Midden-West Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bekent dat het mobiele onderzoekscentum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker niet meer naar de Hilversumse Meent zal komen. Dat bespaart kosten voor het onderzoeksbureau. De 900 vrouwen die de Hilversume Meent in de leeftijdscategorie van 50 tot en met 75 heeft moeten, met veel gedoe en extra kosten, naar Tergooiziekenhuis Hilversum. Onbegrijpelijk vindt Marjo Sinoo. Het  verhoogt de drempel om te gaan en dat terwijl het borstkankerbevolkingsonderzoek juist zo belangrijk is. Marjo startte samen met de wijkvereniging de Hilversumse Meent een actie om de bus terug in de Meent te krijgen.

Lees verder
9 februari 2014

Verbeter de wereld, begin in Hilversum

De Olympische Spelen in Sochi. Daar gebeuren straks mooie dingen. Maar het is niet alleen maar leuk in Rusland. Als je anders denkt, of je seksualiteit anders beleeft, ben je er niet veilig. Homos worden in elkaar geslagen en de daders worden toegejuicht in plaats van opgepakt. De laatste 'anti-propaganda ' wet maakt openlijk anders zijn gewoon verboden.  Homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen, interseksuelen, aseksuelen en de overige 'queer' worden in Rusland onderdrukt en leven in en wereld van angst en geweld. De SP vroeg zaterdag 8 februari tijdens de opening van het Hilversum Sochi eetcafé aandacht voor de situatie in Rusland door Roze Lintjes uit te delen. Ook burgemeester Broertjes kreeg er één.

Lees verder

Pagina's

U bent hier