h

Extra aandacht voor mantelzorgers!

29 mei 2014

Extra aandacht voor mantelzorgers!

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. De eerste stappen om dat te realiseren worden nu gezet. In juni start een bewustwordingscampagne mantelzorg en in augustus wordt in de gemeenteraad gesproken over de hoe de gemeente informatie en ondersteuning zo goed mogelijk kan regelen. De SP heeft veel gesprekken met mantelzorgers en mantelzorgondersteuners gevoerd. In ons verkiezingsprogramma stonden dan ook allerlei ideeën om mantelzorgers te ondersteunen. Goed dus dat het college voortvarend aan de slag gaat! Met wat hulp van de gemeente kunnen mantelzorgers  namelijk ontzettend veel voor hun naasten betekenen.

Even ontspannen bij mantelzorgkoor ´de lichtpuntjes´

Mantelzorg
Mantelzorg is intensieve zorg die je voor lange tijd (meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden) verleent aan een chronisch zieke waarmee iemand  een persoonlijke band heeft.

Dat is toch heel normaal?
Er wordt vaak gedacht ‘dat hoort er toch bij, dat doe je toch voor je opa, je oma? Voor je man, je vrouw, of voor je kind?’ In goede en slechte tijden zorg je voor elkaar, maar de mantelzorger moet er zelf wel heel wat voor inleveren! Zijn of haar leven is totaal veranderd omdat er zoveel tijd in het verzorgen gaat zitten. Vaak draait alles alleen nog maar om de zieke.

Wat vindt de SP van belang?

 • De gemeente krijgt van het Rijk belangrijke zorgtaken. Advies en ondersteuning van mantelzorgers hoort daarbij. De gemeente Hilversum moet zelf bepalen hoe zij mantelzorgers ondersteund. Niet de regio is bepalend maar de Hilversumse mantelzorger zelf, in overleg met de gemeente.
 • De informatie voor mantelzorgers moet goed vindbaar en begrijpelijk zijn. Als Hilversummers gebruik maken van zorg-en welzijnsdienstverlening van de gemeente kan je op je vingers natellen dat er ook familieleden of naasten aanwezig zijn. Die zouden meteen in beeld moeten komen als er gemeentelijke zorg wordt verleend. Als een situatie langer aanhoud zouden die ook eens gebeld kunnen worden om te vragen hoe het gaat.
 • We willen dat het mantelzorgcompliment in enige vorm blijft, als blijk van waardering voor de mensen die voor hun naasten zorgen.
 • Als je een uitkering krijgt dan is mantelzorgen ook een goede invulling van de ‘tegenprestatie’.
 • De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en een mantelzorgvriendelijke organisatie worden. Organisaties waarmee we zaken doen vragen we om ook mantelzorgvriendelijk te worden.
 • De gemeente kan afspraken maken met woningbouwcorporaties en regels versoepelen om het mantelzorgers gemakkelijker te maken en te ontlasten.
 • Er moet een mantelzorgadviespunt zijn waar mantelzorgers met hun praktische en emotionele vragen terecht kunnen, ook in de avonduren. Vragen kunnen complex zijn.
 • De mantelzorgadviseur moet kennis van zaken hebben en begrijpen wat een mantelzorger bezighoudt.
 • Ook derden zoals werkgevers, huisartsen en scholen zijn van belang bij het signaleren en adviseren van (overbelaste) mantelzorgers. Zij moeten goed weten welke advies- en ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
 • Lotgenoten moeten elkaar op ontspannen wijze kunnen ontmoeten en ervaringen delen.
 • Om mantelzorgers te ontlasten kan er respijtzorg op maat aangeboden worden. De gemeente moet hier flexibel en creatief mee omgaan. 

Voor mantelzorgkoor ´de lichtpuntjes´ verzorgde de SP in februari 2014 Hilversum samen met ROOD Hilversum een high koffie verwenavond.

Mantelzorg van belang
De SP diende in 2013, samen met D66/PvdA/GL en CU, al eens een motie in om 200 duizend euro bezuiniging op mantelzorg ondersteuning van tafel te krijgen. De bezuiniging ging van tafel. En samen met mantelzorgers voerden wij de actie ‘Een warme mantel voor mantelzorgers’

Nu gaat het college aan de slag met mantelzorgondersteuning. Lees meer

Lees ook: Mantelzorg niet volgens afspraak en het SP onderzoek: mantelzorg moet beter

U bent hier