h

Mantelzorgondersteuning niet volgens afspraak

4 november 2013

Mantelzorgondersteuning niet volgens afspraak

Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die iemand biedt aan zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. In Hilversum hebben we daarover afgesproken dat deze zorg geregeld wordt door Versa Welzijn en om precies te zijn door het Steunpunt Mantelzorg. Mantelzorg is van belang omdat het zorg voor naasten is en geholpen worden door iemand die je kent is fijn. Daarnaast is het voor de gemeente goed nieuws als mensen voor hun familie zorgen. De gemeente hoeft dan namelijk minder hulp te regelen. Een prima reden dus om mantelzorgers een steuntje in de rug te geven. Dat leek goed geregeld.. Maar toch niet..

Hilversums beleid
De werkwijze is simpel. Via het Steunpunt krijg je laagdrempelig en kosteloos advies en ondersteuning. Door Versa worden daarnaast laagdrempelig en kosteloos (of tegen minimale kosten) activiteiten voor mantelzorgers aangeboden. Er is geen gedoe en als je meer ondersteuning nodig hebt dan kan dit geregeld worden. De financiering komt via subsidie van de gemeente en via de mogelijkheid van respijtzorg vanuit de WMO. Dat is het huidige Hilversums beleid.

Regio afspraken?
Echter in de regio is schijnbaar iets anders afgesproken. Mantelzorg moet worden geïndiceerd via het WWZ loket met registratie gedoe aan de hand van een indicatie en op afspraak. Weg laagdrempelige toegang en veel gedoe. Die werkwijze is in Hilversum echter nog niet vastgesteld.!

Raad wil anders
Op 16 oktober nam de meerderheid van de gemeenteraad een motie mantelzorgondersteuning aan met als doel de mantelzorgondersteuning in Hilversum goed geregeld te houden. Dit deed de raad omdat er signalen kwamen dat de ondersteuning aan mantelzorgers verslechterde.

Bezuiniging teruggedraaid
Een bezuiniging van 2 ton werd terug gedraaid en de raad zou eerst in gesprek gaan over de wijze waarop mantelzorgondersteuning in Hilversum georganiseerd wordt, over de functie van het loket, de gecentraliseerde indicaties en het proces van toewijzing.  Daarmee is het één en ander dan geregeld. Denken wij als gemeenteraad dan.

Werkwijze toch al veranderd
Maar niets is minder waar. Versa blijkt het regionaal beleid al lang uit te voeren. Zo blijkt uit deze printscreen van hun site. Dit dus tegen uitdrukkelijk verzoek van de Hilversumse raad in die EERST wil beslissen over hoe de toegang tot de mantelzorgondersteuning  geregeld moet worden en wat de gewenste werkwijze is ALVORENS iets te veranderen. DAAROM is op 16 oktober de motie ingediend. Die motie is aangenomen dus het Hilversums college dient te zorgen dat Hilversumse afspraken en beleid wordt uitgevoerd. 

Terugdraaien!
De SP heeft het Hilversums college daarom verzocht  per ommegaand staand beleid uit te voeren en Versa de opdracht te geven om de website alsook hun werkwijze voor Hilverumse mantelzorgers aan te passen naar Hilversums beleid. Eerst willen we in gesprek en dan zien we wel verder.

Daarnaast verwachten we dat het college ons schriftelijk toelicht hoe deze situatie ontstaan is.

Mantelzorgtelefoon onbereikbaar
Tevens ontdekte we dat het (regionale) telefoonnummer van de mantelzorgtelefoon al weken geen gehoor geeft het is een `dode` lijn. Vervelend als je advies en ondersteuning zoekt. We hebben het college gevraagd hier iets aan te doen.

U bent hier