h

Aandacht voor mensen met een beperking

1 april 2014

Aandacht voor mensen met een beperking

Aandacht voor mensen met een beperking. Eind februari vroeg de Mi ta stimabo (organisatie van en voor visueel gehandicapten en hun omgeving) aandacht voor de toegankelijkheid van de kieslijst voor mensen met audio visuele beperkingen. De gemeente Hilversum had de kieslijsten namelijk nog niet toegankelijk gemaakt voor deze groep mensen, maar die horen er natuurlijk wel bij! De Mi ta stimabo  verstuurde een mailtje naar de voorzitter van de kiescommissie en ook de SP-Hilversum drong er bij de voorzitter van de kiescommissie op aan om de kieslijsten voor iedereen toegankelijk te maken. En met resultaat! De gemeente Hilversum bleek niet doof voor blinden! Zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen als de Europese verkiezingen is nu geregeld dat de kieslijsten toegankelijk zijn voor mensen met een audio visuele beperking. Heel goed!

Inclusieve samenleving
De SP-Hilversum kiest voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat vraagt iets van de mensen met een beperking maar ook van andere mensen in Hilversum en zeker iets van de overheid! Niet voor niets heeft de SP-Hilversum ruim aandacht besteed aan de groep mensen die wel heel graag wil maar soms niet kan. Het toegankelijk maken van ons verkiezingsprogramma en kieslijst is dus voor de SP een logische stap. Net als het steunen van de vraag of dit altijd kan.

Aandacht voor mensen met een beperking
We waren blij verrast toen het platform chronisch zieken en gehandicapten hun analyse over de gemeenteraadsverkiezingsprogramma’s publiceerde. De SP-Hilversum scoorde beter dan andere partijen en belandde op de eerste plaats. Wij bleken de enige partij die zijn verkiezingsprogramma en kieslijst toegankelijk had gemaakt en een flink aantal punten over mensen met een beperking heeft opgenomen. Maar het Platform was over ander partijen niet echt te spreken. Hun analyse: Het moet beter!
Lees hier de analyse van het Platform Gehandicapten en Chronisch zieken. De SP neemt de aandachtspunten mee en gaat eraan werken!

VN verdrag gelijke rechten
De SP- heeft overigens het Hilversum college al in 2013 verzocht om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te bestuderen en toe te passen. De wethouder zorg en Sociale Zaken beloofde toen het te bestuderen en daar waar mogelijk zaken op te nemen in het beleid van de gemeente Hilversum.
Lees hier het VN verdrag gelijke rechten

 

U bent hier