h

Onterecht geïnde eigen bijdragen voor opvang terugbetaald

5 juni 2014

Onterecht geïnde eigen bijdragen voor opvang terugbetaald

Door een procedurefout van de gemeente kon van 21 januari tot 15 maart geen eigen bijdragen worden geïnd voor maatschappelijke opvang. De verordening die dat moest regelen was te laat vastgesteld. De SP vroeg het college de onterecht geinde bijdragen aan de mensen terug te geven. Het college heeft onlangs laten weten dat alle mensen die begin dit jaar onterecht een eigen bijdrage hebben betaald voor maatschappelijke opvang hun hebben geld teruggekregen.

Door een procedurefout van de gemeente mocht van 21 januari tot 15 maart geen eigen bijdragen worden geïnd voor maatschappelijke opvang. De verordening die dat moest regelen was te laat vastgesteld. De gemeente moest daarom extra geld reserveren om de instellingen te compenseren.

De SP Hilversum ontdekte echter dat er in een aantal gevallen toch was geïnd. Het was niet overal bekend dat het innen niet mocht. In februari heeft de SP daarom aan de wethouder gevraagd om ervoor te zorgen dat mensen die toch de eigen bijdrage hebben betaald hun geld terugkrijgen.

In mei vertelde de wethouder dat dit is gebeurd. Alle cliënten van de Vluchtheuvel (34 personen) en de Cocon (14 personen), die in de periode tussen 1 januari en 15 maart 2015 ten onrechte een eigen bijdrage hebben betaald hebben deze terugontvangen. De Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) heeft bevestigd dat de mensen hun onterecht geinde bijdragen terug hebben gekregen. Overigens is het zo dat vanaf maart 2014 iedereen weer gewoon de eigen bijdrage moet betalen.

U bent hier