h

CDA en SP Hilversum openen ‘meldpunt #waarloopjetegenaan’ voor mensen met een beperking

10 maart 2020

CDA en SP Hilversum openen ‘meldpunt #waarloopjetegenaan’ voor mensen met een beperking

Om inzichtelijk te krijgen waar inwoners tegenaan lopen openen CDA en SP het meldpunt #waarloopjetegenaan zodat organisaties en inwoners hun zorgen kunnen uiten en punten van verbetering kunnen aangeven.

De partijen zullen de verzamelde punten van verbetering inbrengen in de gemeenteraad en ook de uitkomsten van dit onderzoek aan de Minister van Gehandicaptenzaken aanbieden.

In Hilversum leven veel mensen met een beperking. Volgens cijfers van de GGD heeft 14% van de inwoners één of meer beperkingen in lichamelijk functioneren. Voor veel van deze inwoners is het belangrijk dat ze meedoen op voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. 

Toch ervaren veel inwoners van Hilversum dagelijks dat onze samenleving weinig rekening houdt met mensen met een beperking. Veelal is het geen onwil of bewuste uitsluiting die ten grondslag ligt aan ontoegankelijkheid, maar het simpele feit dat er niet aan de doelgroep is gedacht. Maar ook kan het zo zijn dat mensen vast lopen in onlogische of stroperige procedures.

Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de implementatie hiervan. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering in het sociaal domein, oftewel de ondersteuning aan inwoners om zelfstandig te kunnen meedoen aan de samenleving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het regelen van de juiste zorg, begeleiding bij werk en aanpassingen in woningen. 

Ook de Hilversumse gemeenteraad heeft dit VN-verdrag getekend, maar helaas is er door het College nog geen integraal plan ontwikkeld om de deelname van inwoners met een beperking aan de samenleving te bevorderen. Dit ondanks dat de gemeenteraad in maart 2019 het SP initiatief voorstel  voor  een Lokale Inclusie agenda omarmde. Eind 2019 zou het plan gelanceerd worden maar zoals het er nu naar uitziet wordt er pas in mei/juni van dit jaar een plan in de gemeenteraad besproken. 

Beide partijen zien wel -en daar zijn ze blij mee- dat er actie wordt ondernomen om het centrum van Hilversum toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Maar dit is niet voldoende. Nog steeds bereiken ons van diverse kanten signalen dat er nog veel meer verbeterd zou kunnen worden. Dat vinden de partijen zorgelijk. De intenties zijn goed maar de vaart zit er niet in.

Onlangs bleek ook in een gesprek met de Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, dat ook signaleert dat Hilversum nog te weinig tempo maakt om snel aan de slag te gaan met het VN-verdrag handicap.  

U bent hier