h

VOLKSPETITIE RED DE ZORG. TEKEN NU!

6 mei 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG. TEKEN NU!

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen. De vakbonden FNV en CNV zorg en welzijn gesteund door de SP en anderen  roepen de regering daarom, middels een volkspetitie, op om de afbraak van de zorg nu te stoppen! Wat u kan doen? Laat uw stem horen en teken hier de volkspetitie!

Strijd voor goede zorg!
De kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg staat al jaren onder druk. Zorgmedewerkers geven aan dat zij door alle veranderingen niet meer de zorg kunnen leveren waar ouderen recht op hebben. Door de hoge werkdruk, doorgeslagen flexibilisering (steeds een ander gezicht op de afdeling of bij een cliënt thuis) en de extra taken komen zorgmedewerkers tijd te kort om hun werk goed te doen.

Onderzoek
Uit onderzoek onder 2500 medewerkers blijkt dat:

  • 40% van de ondervraagden de afgelopen 5 jaar minder collega’s op de werkvloer heeft gezien;
  • 77% zegt onvoldoende kwaliteit te kunnen bieden ondanks grotere inzet;
  • 94% zegt onvoldoende aandacht te kunnen geven aan de cliënten

Dit onderzoek was uit 2012. Sinds 1 januari 2015 zijn de nieuwe zorgwetten van kracht en bezuinigt het kabinet 3 miljard op de langdurige zorg. Dit kan niet goed gaan.

Zorg ontmanteld
De (langdurige) zorg voor ouderen, kinderen en gehandicapten wordt momenteel in rap tempo ontmanteld. Vrijwel de gehele infrastructuur van de Nederlandse zorg brokkelt af. En dat alles in het kader van ‘hervorming’ een term die moet verbloemen dat het gewoon om keiharde landelijke bezuinigingen gaat.

Onhoudbare situatie
Voor cliënten en zorgmedewerkers is de huidige situatie onhoudbaar; er is te weinig tijd, er zijn niet voldoende collega’s, er worden uren hulp afgepakt en in sommige gevallen wordt alle hulp gestaakt. Ondertussen mogen mensen niet meer worden opgenomen in een verzorgingshuis en moeten ze het thuis zelf zien te rooien, want op de zorg thuis wordt ook fors bezuinigd.

Zelf aan de slag?

  • Alle actiematerialen (handtekeningenlijst, posters en instructie) zijn HIER te vinden.
  • Deel de LINK naar de volkspetitie op uw social media accunts zoals twitter en facebook

 

U bent hier