h

SP steun voor bezorgde medewerkers en familie van bewoners woonzorgcentrum De Veste

27 juli 2014

SP steun voor bezorgde medewerkers en familie van bewoners woonzorgcentrum De Veste

Afgelopen donderdag, 24 juli, kwamen medewerkers en familie van cliënten van zorginstelling Amaris de Veste bijeen om te praten over de zorgen die zij hebben over de zorg die mensen nodig hebben. De kwaliteit van zorg op de afdelingen is volgens medewerkers en familie onvoldoende. De Raad van Bestuur zou eigenlijk bij deze bijeenkomst aanwezig zijn maar was uiteindelijk de grote afwezige.  Wel aanwezig waren lokale raadsleden, de SP en de media. Medewerkers en familie deelden hun ervaringen en hun zorgen. Het waren treurige verhalen. Dat de Raad van Bestuur van Amaris beterschap beloofd en de zorgen serieus neemt lijkt niet meer dan vanzelfsprekend..

De Raad van bestuur erkend dat er door reorganisaties, de verhuizing van Amaris de Veste en de zomervakantie het lastig is om de bezetting rond te krijgen. Maar ontkent dat de kwaliteit van zorg onder de ondergrens zakt. Deze laatste opvatting lijkt in schril contrast met de bezorgdheid die zowel door medewerkers als familie uiten.

Voorbeelden
Tijdens de hoorzitting werden diverse voorbeelden genoemd van waar medewerkers en familie tegenaan lopen

  • Bewoners moeten lang wachten op hulp
  • Douchebeurten worden overgeslagen
  • Op de PG afdeling zitten bewoners zonder afdoende dagbesteding
  • Medicijn uitdelen verloopt chaotisch door wisselende team samenstellingen
  • Bij ziekte van de woonassistent wordt deze niet vervangen waardoor het voorkomt dat er geen toezicht in de huiskamer is en voor de functie gastheer/gastvrouw is geenbemensing
  • Er staan veel te veel diensten van het dienstrooster open en de vraag is maar of deze ingevuld worden
  • Vanuit medewerkers wordt ervaren dat de visie van het bestuur niet aansluit bij de praktijk van de medewerkers op de werkvloer. Er is onvoldoende begeleiding en ondersteuning bij de omslag naar het worden van een zelfsturen team.

Kortom de kwaliteit van zorg, op de somatische en psychogeriatrische afdelingen, lijkt wel degelijk onderdruk. Medewerkers zijn gefrustreerd en familie bezorgd.

Raad van Bestuur mag signalen niet negeren!
Deze signalen kan de Raad van Bestuur van Amaris natuurlijk niet negeren! En ondanks dat de Raad van Bestuur niet bij deze bijeenkomst aanwezig was zal er wel op korte termijn een gesprek plaats vinden.  Dat de Raad van Bestuur dit gesprek aangaat is wat de SP betreft een goed teken. Wij zin benieuwd wat daaruit komt…

Samen Sterk?
Wat de SP overigens stoort is dat de voorzitter van de Raad van Bestuur in de Gooi en Eemlander zegt dat hij het ‘principieel onjuist’ vindt dat medewerkers en familie gezamenlijk hun grieven uiten. Klink klare onzin lijkt dat. Iedereen die zich in wil zetten voor fatsoenlijk en menswaardige zorg staat voor het zelfde belang. In plaats van het verdeel en heers spel te spelen kan deze Raad van Bestuur beter investeren in Samen Sterk en onderlinge verbondenheid als kracht.

Artikel Gooi enEemlander 24 juli

U bent hier