h

ZORG & WELZIJN

7 augustus 2004

No Claim, No Way!

Het kabinet Balkenende wil vanaf 1 januari 2005 een 'No claim' invoeren in het ziekenfonds. Dat is het omgekeerde van het eerder aangekondigde eigen risico. Iedereen moet maandelijks meer premie betalen. Wie geen gebruik maakt van de zorg, krijgt geld terug.

Lees verder
27 juli 2004

Van RIO naar CIZ, van de regen in de drup?

Vanmorgen stond in de Gooi en Eemlander een stuk over de al langer bekende plannen om het Regionaal Inidicatie Orgaan (RIO) te laten verdwijnen en daar een ander, meer landelijk werkende instelling, voor in de plaats te laten komen.

Lees verder
3 juli 2004

No Claim, No Way!

Het kabinet Balkenende wil vanaf 1 januari 2005 een 'No claim' invoeren in het ziekenfonds. Dat is het omgekeerde van het eerder aangekondigde eigen risico. Iedereen moet maandelijks meer premie betalen. Wie geen gebruik maakt van de zorg, krijgt geld terug.

Lees verder
23 juni 2004

WVG Aktie van SP succesvol!

Alweer nieuws over de WVG. Gisteravond (22-6) werd het verbeterplan van de wethouder namelijk behandeld in de raadscommissie welzijn. Als die akkoord zou gaan met dat plan wordt het ter goedkeuring aan de raad voorgelegd, maar dat is dan in de meeste gevallen een formaliteit. Zoals je hier, in ons verslag van een gesprek van ons met de Wethouder dat eergisteren (21-6) heeft plaats gevonden kunt lezen, hadden wij nog wel wat zorgen. Reden genoeg voor ons om naar het gemeentehuis te gaan en in te spreken op dit belangrijke onderwerp.

Lees verder
21 juni 2004

Gesprek wethouder - uitvoering WVG

Ons geplande gesprek met de wethouder (v/d Brink) was op zijn verzoek verplaatst naar vandaag. We zijn in ieder geval blij dat de wethouder in deze voor hem toch drukke en roerige tijden ruim tijd heeft vrij gemaakt om nogmaals met ons te spreken. De wethouder liet ons om te beginnen weten dat hij morgen in de Cie Welzijn een aantal verbeteringen in de uitvoering van de WVG zal presenteren. Die verbeteringen zullen met name gericht zijn op het verkorten van de doorlooptijden. Dat is ook hard nodig, Hilversum scoort op dat punt slecht als je het vergelijkt met andere gemeenten. We kennen de exacte inhoud van het plan nog niet, maar de wethouder heeft ons beloofd een exemplaar van zijn plan toe te sturen. Daar komen we hier dan ook op een later tijdstip nog eens op terug.

Lees verder
7 juni 2004

SP aktie rond uitvoering WVG

Eind vorige jaar en begin dit jaar heeft de SP Hilversum aktie gevoerd om de uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten in Hilversum te verbeteren. De wethouder heeft toegezegd om met een verbeterplan te komen. Op onze actie pagina kan je meer over deze aktie lezen.

Lees verder
12 april 2004

Respect voor ouderen NU!

 Begin dit jaar heeft de SP in het hele land enquêtes afgenomen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ook in Hilversum hebben we aan deze landelijke aktie meegedaan. Inmiddels zijn de voorlopige uitslagen van de enquête binnen. 

Lees verder
31 maart 2004

SP Hilversum in actie voor gehandicapten!

Gehandicapten en bejaarden die bij de gemeente Hilversum vragen om voorzieningen worden betutteld en veel slechter geholpen dan in ons omringende gemeenten

Lees verder
5 maart 2004

Respect voor ouderen NU!

De SP is een landelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat onderzoek bestaat uit het informeren van bewoners, bezoekers en werkers van deze huizen en het afnemen van een enquête.

Lees verder
26 februari 2004

Hilversumse zieken, ouderen en gehandicapten voelen zich mensonwaardig behandeld

De commissie Welzijn van de gemeente Hilversum had voor deze avond een hoorzitting georganiseerd over de uitvoering van de WVG. Uiteraard waren wij daarbij aanwezig. De aanleiding om tot deze hoorzitting te komen was dat er in de lokale pers veel aandacht was geweest voor vermeende problemen met de WVG. De inventarisatie die wij als SP in december hebben gedaan maakte dat ook nog eens extra duidelijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier